020 - 262 1630

The Bridge Personality- Big Five (short) Rapport

Dit Bridge Personality rapport biedt inzicht in het antwoordgedrag en de scores op 34  persoonlijkheidsdimensies. Deze 34 dimensies zijn gekoppeld aan de Big Five. De Big Five persoonlijkheidstheorie is de meest gebruikte onderzochte persoonlijkheidstheorie. Het Short rapport is bij uitstek geschikt voor selectie en recruitment.

Waarom

Het Bridge Personality Short rapport geeft je direct een duidelijk antwoord op de vraag of een kandidaat geschikt  is voor een specifieke rol. Kandidaten worden getest op 34 competenties die te koppelen zijn aan elk functieprofiel. In het rapport staat omschreven of de kandidaat eerlijk is geweest tijdens het invullen. Mocht een kandidaat de test 'sturend' hebben ingevuld dan kun je precies zien in het rapport bij welke competentie(s) de kandidaat getwijfeld heeft.

  • Te bestellen als losse test (per kandidaat) of via een eigen account op het Bridge assessment platform.
  • Fraai en inzichtelijk rapport;
  • Geschikt voor advies en selectie;
  • Meet of uw kandidaat eerlijk is geweest tijdens het invullen;
  • Beschikbaar in 20 talen, waaronder Nederlands, Engels, Duits, Frans en Spaans;

Is je kandidaat eerlijk geweest? Kom erachter met Normatief-Ipsatief split technology®

Een moderne (adaptieve) persoonlijkheidstest zoals The Bridge Personality maakt gebruik van zowel normatieve als ipsatieve stellingen. Normatief betekent dat de kandidaat een stelling scoort op een schaal van één tot en met negen (1= zeer sterk mee oneens, 9=zeer sterk mee eens). Ipsatief betekent in dit geval dat kandidaten vragen moeten rangschikken (1=minst op mij van toepassing, 6=meest op mij van toepassing).

Door het combineren van normatieve en ipsatieve stellingen is het mogelijk om sociaal wenselijk antwoordgedrag en instemmend antwoorden tot op het niveau van de persoonlijkheidsdimensie inzichtelijk te maken. Met behulp van Normatief-Ipsatief split technology® maakt The Bridge Personality vervolgens sturend antwoordgedrag inzichtelijk. Normatief-Ipsatief splits® zijn indicatoren in het Bridge Personality Short Rapport die de mate van sturend antwoordgedrag op het niveau van een competentie kunnen aangeven. Zo kun je precies zien waar een kandidaat getwijfeld heeft of waar de kandidaat een poging heeft gedaan om de test sociaal wenselijk in te vullen. Een onmisbare tool tijdens de selectie van kandidaten.

Kenmerken

  • Gebruik: recruitment en selectie;
  • Beschikbaar in 20 talen, waaronder Nederlands, Engels, Duits, Frans en Spaans;
  • Meet of je kandidaat eerlijk is geweest tijdens het invullen.

Voorbeeldrapport

Het Bridge Personality Short Rapport geeft scores op 34 competenties. Zo heb je een compleet overzicht van de persoonlijkheid van je kandidaat.

Dit zeggen onze tevreden klanten over ons

“The Bridge Personality vormt een mooi eerste hulpmiddel om het gesprek met elkaar aan te gaan.”

Jessica Kuijper, beleidsmedewerker P&O

ROC Horizon College

Tips & Advies

> Ga naar overzicht