020 - 262 1630

Online assessment voor bedrijfsopvolging

woensdag 05 juni 2024

Wat is bedrijfsopvolging?

Bij bedrijfsopvolging gaat het om het doorgeven van leiding, eigendom en/of zeggenschap van het bedrijf. Dit kan gepaard gaan met complexe fiscale, juridische en financiële uitdagingen. Bij familiebedrijven spelen daarnaast ook de belangen van de familie versus die van het bedrijf een belangrijke rol. Om een succesvolle opvolging te waarborgen, is het cruciaal dat de beoogde opvolger over de juiste competenties beschikt om het bedrijf te kunnen leiden. Het is daarom aan te raden om de opvolger te testen op de 8 essentiële competenties die nodig zijn voor een goede bedrijfsopvolging. Dit kan bijvoorbeeld door middel van een online assessment voor bedrijfsopvolging.

Hoe werkt het online assessment voor bedrijfsopvolging?

In het online assessment voor bedrijfsopvolging worden de competenties van een eventuele bedrijfsopvolger in kaart gebracht. Deze competenties kunnen wij samen met de opdrachtgever bepalen. Hoe kijkt het bedrijf tegen de opvolging aan? Welke kwaliteiten en competenties worden van de opvolger verwacht? Waar liggen de aandachtspunten van de opvolger?

In het online assessment worden de competenties van de beoogde opvolger(s) afgezet tegen de benodigde competenties. Sterke en minder sterke kwaliteiten én ontwikkelopties worden zo in kaart gebracht. Het online assessment is niet alleen voor de selectie belangrijk, ook het zelfinzicht van de eventuele opvolger wordt versterkt. Het online assessment bestaat standaard uit een persoonlijkheidstest en een capaciteitentest. Een kandidaat is ongeveer 1,5 uur met het assessment bezig. Het rapport is direct na afloop beschikbaar.

De acht belangrijkste competenties van een bedrijfsopvolger

De belangrijkste competenties voor een bedrijfsopvolger kunnen variëren afhankelijk van de aard en omvang van het bedrijf. Toch zijn er enkele kerncompetenties die vrijwel altijd worden geassocieerd met succesvolle bedrijfsopvolgers. Hieronder staan de acht cruciale competenties voor een bedrijfsopvolger. Deze competenties worden (standaard) gemeten in het online assessment voor bedrijfsopvolging. Uiteraard is maatwerk met andere competenties mogelijk.

 • Leiderschap: Het vermogen om anderen te inspireren, motiveren en effectief te managen is essentieel voor een bedrijfsopvolger.
 • Strategisch denken: De capaciteit om de bedrijfsstrategie te begrijpen, te analyseren en te ontwikkelen, en de organisatie aan te passen aan veranderende marktomstandigheden.
 • Financieel inzicht: Kennis van financiële planning, budgettering en het interpreteren van financiële rapporten is cruciaal voor het succesvol runnen van een bedrijf.
 • Besluitvaardigheid: Het vermogen om snel en effectief beslissingen te nemen, zelfs onder druk of bij onzekerheid, is belangrijk voor een bedrijfsopvolger.
 • Communicatievaardigheden: Sterke verbale en schriftelijke communicatievaardigheden zijn essentieel voor het overbrengen van ideeën, het oplossen van conflicten en het samenwerken met anderen.
 • Teamwork en samenwerking: Het vermogen om effectief samen te werken met anderen, zowel binnen als buiten de organisatie, is belangrijk voor het bereiken van gemeenschappelijke doelen.
 • Verandermanagement: Het vermogen om veranderingen te implementeren en te begeleiden binnen de organisatie en het aanpassingsvermogen om effectief om te gaan met onverwachte situaties.
 • Ondernemerschap: Een bedrijfsopvolger moet over de vaardigheden beschikken om nieuwe kansen te identificeren, innoveren en risico's te nemen om het bedrijf te laten groeien en te ontwikkelen.

Uiteindelijk zullen de specifieke competenties die nodig zijn voor een bedrijfsopvolger afhangen van de unieke behoeften en kenmerken van het bedrijf in kwestie. Het is belangrijk dat de opvolger voortdurend werkt aan het ontwikkelen en verbeteren van deze vaardigheden om succesvol te zijn in hun rol.

De capaciteitentest in het online assessment

In het online assessment voor bedrijfsopvolging wordt ook een capaciteitentest afgenomen. Deze test duurt 60 minuten en meet: logisch denken, cijfermatig inzicht en verbaal redeneren.

 • Logisch denken: het vermogen om redenering en analyse toe te passen om problemen op te lossen of conclusies te trekken. Het houdt in dat men rationeel en systematisch te werk gaat bij het afwegen van informatie, het identificeren van verbanden en patronen, en het nemen van beslissingen op basis van bewijs en gezond verstand.
 • Cijfermatig inzicht: het vermogen om met getallen en kwantitatieve gegevens te werken en deze te begrijpen. Het omvat vaardigheden zoals rekenen, het analyseren en interpreteren van grafieken en tabellen, en het toepassen van wiskundige concepten om problemen op te lossen of beslissingen te nemen.
 • Verbaal redeneren: het vermogen om met taal om te gaan, informatie uit geschreven of gesproken bronnen te begrijpen en analyseren, en effectief te communiceren. Dit omvat het begrijpen van de betekenis van woorden en zinnen, het leggen van verbanden tussen ideeën, het identificeren van argumenten en het construeren van logische en samenhangende uitspraken of argumenten.

Voorbeeldrapport van het online assessment voor bedrijfsopvolging

Na afloop van het online assessment voor bedrijfsopvolging is het rapport direct beschikbaar. Je kunt hier een voorbeeldrapport van het online assessment voor bedrijfsopvolging inzien. Dit is het meest uitgebreide assessment rapport met de scores op de 34 Big Five competenties, de 4-kleuren en de scores op 8 specifieke competenties die voor een bedrijfsopvolger van belang zijn. Van de capaciteitentest wordt een apart rapport opgemaakt.

Voorbeeldpagina uit het rapport

Je kandidaat direct getest

Voor het aanmelden van een kandidaat voor een online assessment gelden geen wachttijden. Ons cliënt supportteam kan je direct helpen met het klaarzetten van een online assessment voor je kandidaat. Daarnaast ben je flexibel in de keuze van een testlocatie, bij de kandidaat thuis of op kantoor.

Het online assessment voor bedrijfsopvolging in 3 stappen:

 • 1. Je kunt een online assessment voor bedrijfsopvolgers aanvragen op de bestelpagina voor online assessments;
 • 2. De kandidaat vult thuis of op kantoor het online assessment in. De rapporten zijn direct beschikbaar;
 • 3. Indien gewenst kun je na afloop even met een TestGroup-consultant telefonisch door de rapporten gaan.

Ga je veel testen afnemen? Dan is het afnemen van online assessments in eigen beheer het voordeligst.

Kenmerken

 • Het online assessment meet capaciteiten, persoonlijkheid en competenties;
 • Wetenschappelijk onderbouwd, betrouwbaar en valide;
 • Beschikbaar op mbo- hbo- en wo-niveau;
 • Beschikbaar in 20 talen, waaronder Nederlands, Engels, Duits, Frans en Spaans.

Onderdelen van het online assessment

Persoonlijkheidstest - 45 minuten

Capaciteitentest - 60 minuten

Bestellen: online assessment voor bedrijfsopvolging

Een online assessment is binnen 1 uur voor je klaargezet. Uiteraard helpen wij je met de interpretatie van de resultaten. Je kunt het online assessment hier bestellen.

Video: het Bridge Assessment Platform

Wil je in eigen beheer online assessments afnemen? Met een account op het Bridge Assessment Platform kun je zelfstandig testen inzetten. Je kunt kiezen uit afname via credits of je kunt kiezen voor een abonnement met onbeperkt gebruik.

Dit zeggen onze tevreden klanten over ons

“De online assessments van TestGroup zijn een echte meerwaarde in het proces om de juiste mensen te vinden.”

Dietske Koolhaas - Manager Talent & Acquisition

Ervaring van Vibe Group met The Bridge Personality