020 - 262 1630

Het Bridge Personality persoonlijkheidstype: ESTJ

The Bridge Personality is al 15 jaar de meest gebruikte Jung persoonlijkheidstest door bedrijven en organisaties in veel landen wereldwijd. Deze persoonlijkheidstest is per kandidaat te bestellen of via een abonnement in te zetten. De test is een betrouwbare bron voor het analyseren van de 16 Jung Types (vergelijkbaar met MBTI® Types)

Persoonlijkheidstype ESTJ- Beslisser

ESTJ’s organiseren graag projecten, operaties en procedures. Ze zijn vaak traditioneel en georganiseerd. Ze leiden graag mensen en houden ervan projecten af te ronden. Ze leven volgens een aantal duidelijke richtlijnen en normen. Ze zullen zich systematisch inspannen om zich hier aan te houden, dit verwachten ze ook van anderen. Ze houden van competente mensen en efficiënte processen, hier geven ze ook hun waardering voor. Beslissers kunnen prima samenwerken, zo lang de teamleden zich maar houden aan de deadlines en hun taken uitvoeren.

Voorkeuren van ESTJ’s:

 • Niet geïnteresseerd in theorieën of abstractie tenzij ze er het nut van inzien
 • Hebben een duidelijke visie over hoe dingen zouden moeten zijn
 • Loyaal en harde werkers
 • Hebben het graag voor het zeggen
 • Vaardig in het organiseren en runnen van activiteiten
 • Waarderen veiligheid en een vredig bestaan

Hoe kijken anderen naar ESTJ’s?

ESTJ's worden vaak gezien als personen die zaken tot een goed einde brengen. Anderen rekenen op beslissers om systemen, plannen en procedures te bedenken en als het nodig is besluiten te nemen. Beslissers communiceren helder en duidelijk, anderen weten zo snel waar ze aan toe zijn. Ze kunnen vrij sociaal zijn en gaan graag met andere mensen om.

Anderen zien ESTJ’s als:

 • Mensen met een geweten
 • Betrouwbaar
 • Zelfverzekerd
 • Doelgericht

Valkuilen en ontwikkelpunten van de ESTJ

Als Beslissers op een plek terecht komen waar ze hun eigenschappen en talenten niet kunnen gebruiken dan kunnen ze:

 • Overhaast beslissen zonder de nodige informatie te hebben bestudeerd
 • Streng en te rechtlijnig uit de hoek komen
 • Weinig geduld hebben met verwarring of mensen die zich inefficiënt opstellen
 • Alleen aandacht hebben voor zaken die direct resultaat op leveren
 • Teveel gericht zijn op logica en te weinig op emoties en gevoelens van mensen

Dit zeggen onze tevreden klanten over ons

“Dankzij de Bridge Ability Suite kunnen wij meer mensen toelaten tot de opleiding.”

Kim Heerkens, Adviseur Capacity Building

DTV Consultants