020 - 262 1630

Big Five persoonlijkheidstest: Openheid voor ervaringen 

Al meer dan 15 jaar is The Bridge Personality de meest gebruikte Big Five persoonlijkheidstest voor bedrijven en organisaties in Nederland en België. Deze toonaangevende Big Five test evalueert persoonlijkheden aan de hand van de gerenommeerde Big Five theorie, erkend als de meest effectieve benadering voor het beoordelen van kandidaten in selectieprocedures. Volgens de Big Five theorie bestaat iemands karakter uit vijf fundamentele eigenschappen. Deze essentiële trekken vormen de basis van wat bekend staat als de Big Five, ofwel de vijf persoonlijkheidsfactoren.

Je kunt deze Big five persoonlijkheidstest los bestellen (per kandidaat) of in eigen beheer afnemen via een voordelig abonnement.

De Big Five persoonlijkheidstest, wetenschappelijk onderbouwd, brengt deze vijf kernaspecten van persoonlijkheid in kaart: Openheid voor ervaringen, Consciëntieusheid, Extraversie, Meegaandheid, en Emotionele Stabiliteit, gezamenlijk bekend als de Big Five. Dit model, ook wel het OCEAN-model genoemd, is vanwege zijn stevige wetenschappelijke fundering een populaire keuze in het recruitment- en selectieproces.

De Big Five persoonlijkheidstrek: Openheid voor ervaringen

Openheid voor ervaringen, ook bekend als Openheid, is een fundamentele persoonlijkheidstrek in de Big Five-persoonlijkheidstest die duidt op een bereidheid om nieuwe ideeën en ervaringen te omarmen. Het is een belangrijk onderdeel van het Big 5-persoonlijkheidsmodel. Mensen met een hoge mate van openheid neigen ernaar om diverse ervaringen na te streven, zijn op hun gemak met het onbekende en zijn diep in contact met hun gevoelens. Ze zijn doorgaans nieuwsgierig en genieten van onverwachte gebeurtenissen. 

Deze trek is gekoppeld aan creativiteit, nieuwsgierigheid en een passie voor leren en kennis. Open mensen zijn vaak innovatieve denkers, in staat om verschillende unieke oplossingen voor complexe problemen te genereren. Openheid wordt geassocieerd met een groter algemeen welzijn en geluk, wat positieve relaties en een warme houding ten opzichte van anderen bevordert. Interessant is dat er geen significante link is tussen openheid en angst of stemmingsstoornissen.

Mensen met een hoge mate van openheid zijn avontuurlijk en staan te popelen om nieuwe dingen te ontdekken, zoals onbekende keukens of bestemmingen. Ze zijn van nature nieuwsgierig en streven voortdurend naar kennis. Ze kunnen echter minder praktisch en analytisch zijn, en neigen meer naar creativiteit en aanpassingsvermogen aan verandering.

Het wetenschappelijk onderzoek naar de Big Five karaktertrek: Openheid voor ervaringen

"Openheid voor Ervaringen" is een van de belangrijkste aspecten van het Big Five-persoonlijkheidsmodel, waarbij eigenschappen zoals tolerantie voor ambiguïteit, esthetische waardering en nieuwsgierigheid worden omvat (Costa & McCrae, 1992). Het is complex omdat deze eigenschappen niet duidelijk met elkaar verbonden zijn. Hoewel vaak aangezien voor intelligentie, is Openheid onderscheidend, hoewel bescheiden gerelateerd aan opleiding en intelligentietests zoals de Wechsler Adult Intelligence Scale (McCrae & Costa, 1987).

Mensen met een hoge mate van Openheid zijn fantasierijk, genieten van kunst, zijn introspectief, bereid om nieuwe dingen te proberen en niet-traditioneel (McCrae & Costa, 1997). Deze trek beïnvloedt hun sociale kringen, politieke en religieuze affiliaties en zelfs hun carrièrepaden. Psychologen neigen naar meer openheid, hoewel niet iedereen Openheid als gunstig ziet, aangezien het gekoppeld is aan enkele negatieve uitkomsten zoals depressie en drugsgebruik (McCrae & Costa, 1987). Openheid omvat creativiteit, het omarmen van ongewone ideeën en het verdragen van ambiguïteit (McCrae & Costa, 1997). Er wordt gesuggereerd dat Openheid correleert met een hoger IQ (McCrae & Costa, 1987) en wordt beïnvloed door geboortevolgorde, waarbij eerstgeborenen neigen naar intellectgerichte eigenschappen en latergeborenen naar nieuwheid (Sulloway, 1996).

De impact van Openheid op welzijn is gemengd en hangt af van het specifieke facet dat wordt onderzocht (Jonassaint et al., 2007; Turiano, Spiro, & Mroczek, 2012; Goodwin & Friedman, 2006; Noftle & Shaver, 2006). Het kan variabiliteit in welzijn introduceren, in tegenstelling tot het stabiliserende effect van eigenschappen zoals consciëntieusheid (McCrae & Costa, 1997).

Welke Bridge Personality dimensies meten Openheid voor Ervaringen?

De Bridge Personality persoonlijkheidstest meet 34 persoonlijkheidsfacetten die zijn gekoppeld aan de Big Five persoonlijkheidstrekken. De facetten die Openheid voor Ervaringen meten zijn:

  • 1. Creativiteit - Heeft originele ideeën en houdt ervan om nieuwe dingen te creëren.
  • 2. Ondernemend - Identificeert marktkansen en zoekt actief naar uitdagingen.
  • 3. Zelfstartend - Is proactief en geeft de voorkeur aan het initiëren van nieuwe dingen.
  • 4. Abstract - Is goed in het ontwikkelen en implementeren van theorieën.
  • 5. Leergierig - Leert snel en is geïnteresseerd in het leren van nieuwe dingen.
  • 6. Inzicht - Is intuïtief en komt snel tot de kern van het probleem.
  • 7. Gericht op verandering - Richt zich op verandering en houdt niet van routine.

Dit zeggen onze tevreden klanten over ons

“Met de online assessments van TestGroup, kunnen we iemand beter ondersteunen in de toekomstige rol als leidinggevende.”

Hans van den Brink, Radboudumc - Adviseur Leadership Development

Ervaring van het Radboudumc met The Bridge Personality