020 - 262 1630

Assessment voor omscholen naar ICT

maandag 02 maart 2020

Voordat kandidaten omgeschoold kunnen worden richting de ICT, is het belangrijk om te bepalen of de werknemer of sollicitant over de juiste interesses en capaciteiten beschikt. U kunt hiervoor een beroepskeuzetest (The Bridge Career) en een capaciteitentest (The Bridge Ability Suite) inzetten

Assessment voor omscholen naar ICT

Bij het omscholen van personeel is het effectief om een nieuwe combinatie te maken tussen kennis die een werknemer heeft en de nieuwe kennis die deze werknemer gaat verkrijgen. Een baan in de ICT vraagt vaak om specifieke ICT competenties. Daarom is opleiding vaak noodzakelijk, zeker voor een nieuwe functie in de ICT.

Met omscholing kiest een werknemer of sollicitant ervoor om een opleiding of training te volgen waardoor deze de benodigde kennis krijgt om een andere functie of zelfs een ander beroep uit te oefenen. Vanaf 1 juli 2015 is de scholingsplicht voor werkgevers zelfs vastgelegd in de wet. Alle reden dus om deze omscholing effectief te laten verlopen.

Voorbeeldrapport

Bekijk hier een voorbeeldrapport van het online assessment voor ICT.

Redenen voor omscholen:

  • Er zijn binnen de huidige functie geen opties voor groei;
  • De werknemer of sollicitant is binnen de huidige baan niet meer gemotiveerd;
  • Er zijn binnen andere functies meer perspectieven (denk aan ICT);
  • Een werknemer kan door fysieke klachten de huidige functie niet meer uitoefenen.

Vragen tijdens assessment voor omscholen:

  • Welke functie wil de werknemer uitoefenen?
  • Heeft de werknemer de (cognitieve-) capaciteiten om de opleiding succesvol af te ronden?

Een beroepskeuzetest voor omscholen

Om te bepalen waar de interesses van een werknemer liggen, kan het beste een beroepskeuzetest worden ingevuld. The Bridge Career is een professionele beroepskeuzetest. Deze wetenschappelijke loopbaantest zorgt voor een grondig onderzoek van de opties voor beroepskeuze. Na het invullen van de test ontvangt de kandidaat een uitgebreid beroepskeuzerapport waarin de opleidingen en beroepen worden besproken die het beste aansluiten. Van The Bridge Career is in een hbo/wo-versie en een mbo-versie beschikbaar.

Een capaciteitentest voor omscholen

Nadat de opleiding is gekozen, kan worden bekeken of de kandidaat het juiste (capaciteiten-)niveau voor de opleiding in huis heeft. Zo kan het zijn dat een werknemer ooit een mbo-opleiding in een technische richting heeft gevolgd, maar dat de nieuw gekozen (ICT-)opleiding hbo-niveau vereist. Om te bepalen of de werknemer dit hbo niveau middels werkervaring heeft bereikt, kan een capaciteitentest worden ingezet. Deze uitgebreide test meet of een werknemer beschikt over mbo-, hbo- of wo-niveau.

Meer informatie

Wil je meer weten over het gebruik van onze test bij de omscholing van personeel? Je kunt hier contact met ons opnemen.

Bestellen

Je kunt hier een online assessment voor je medewerker of kandidaat bestellen.

Video: The Bridge Career

Met The Bridge Career vind jij de antwoorden op je loopbaanvragen. The Bridge Career is de meest uitgebreide professionele loopbaantest van Nederland en daarbuiten. The Bridge Career onderzoekt je voorkeuren voor alle hbo- en wo-opleidingen in Nederland. Dit wordt continu up-to-date gehouden zodat je een beroep kunt kiezen dat van deze tijd is.

Dit zeggen onze tevreden klanten over ons

“The Bridge Ability Suite geeft ons inzicht in zaken die we zelf misschien over het hoofd hebben gezien en het helpt ons de diversiteit binnen onze organisatie te stimuleren.”

Janine Mulder

Kwink Groep