020 - 262 1630

Team Assessment: test je team

Het team assessment van TestGroup is het meest gebruikte assessment voor teams in Nederland en andere landen in Europa. Bij het team assessment vullen alle teamleden een persoonlijkheidstest in (The Bridge Personality). Elk teamlid krijgt een individueel rapport en het team ontvangt een teamrapport. Het team assessment wordt online afgenomen. Je kunt het team assessment online bestellen. Het wordt binnen 1 dag voor je team opgezet.

Wat is het doel van een team assessment?

Het doel van het team assessment is om jouw team te testen en om te kijken hoe de samenwerking en prestatie van het team verbeterd kan worden. In het rapport van het team assessment staat hoe de teamleden de teamprestatie kunnen verbeteren. Daarnaast wordt beschreven hoe de samenwerking verbeterd kan worden en hoe de verschillende persoonlijkheden van de teamleden kunnen bijdragen aan het doel van het team.

Een professioneel assessment voor teams is de beste manier om een antwoord te krijgen op een aantal vragen die je wellicht hebt over je team. Het kan ook meer inzicht geven over de algehele opzet van je team.

Wat is een team assessment?

 • Een assessment voor teams bevat een uitgebreide persoonlijkheidstest die wordt uitgevoerd om jouw team grondig te evalueren. Uiteindelijk is het verbeteren van de teamprestatie het doel van het assessment.
 • Het cruciale onderdeel voor het team is het teamrapport dat je krijgt na het assessment. Het gebruik van een tool zoals het Bridge Personality teamrapport kan een breed scala aan informatie onthullen dat je goed kan helpen de prestaties van je team te verbeteren.
 • Met het teamrapport kun je meer te weten komen over diverse eigenschappen die de basis vormen voor conflictoplossing, probleemoplossing en voortdurende samenwerking. Het rapport geeft een overzicht van de teamkwaliteiten en een duidelijk beeld van hoe je team eruitziet wat betreft de verschillende eigenschappen van de teamleden.

Hoe werkt het team assessment?

Samen met het teamrapport en de individuele Bridge Personality rapporten heb jij alles voor je team gereed. Wij zetten alles direct voor je klaar, jij kunt aan de slag met je team.

Team assessment bestellen : direct aan de slag

 • Stap 1 : Bestel hier het teamrapport (selecteer bij 'persoonlijkheidstest' het 'teamrapport');
 • Stap 2 : Elk teamlid vult The Bridge Personality in;
 • Stap 3 : Voor elk teamlid wordt het Bridge Personality 16 Jung Types + 4-kleuren rapport opgemaakt;
 • Stap 4 : Het team krijgt het Bridge Personality teamrapport;
 • Stap 5 : Indien gewenst kun je met een TestGroup-consultant telefonisch door de rapporten gaan;
 • Stap 6 : Je bent klaar voor je teamsessie!

Voorbeeldrapport: team assessment

Je kunt hier een voorbeeldrapport van het team assessment inzien. In het teamrapport wordt o.a het Jung Type van het team bepaald en worden de kleuren van de teamleden weergegeven in het teamwiel. In het rapport staan ook oefeningen en adviezen die je in kunt zetten tijdens een sessie of training met je team. Naast het teamrapport ontvangen de teamleden ook een individueel persoonlijkheidsrapport.

Voorbeeldpagina uit het rapport

Wat levert het team assessment op?

 • Inzicht in je team: door een assessment voor je team uit te voeren, kun je meer te weten komen over de sterke en de verbeterpunten van de teamleden. Met deze inzichten kunt je strategieën bedenken om het beste uit hun sterkste punten te halen en te werken aan hun eigenschappen die verbetering nodig hebben.
 • Toewijzing van rollen: ook al werkt je team samen aan een gezamenlijk doel, je moet rollen toewijzen aan individuele leden. Een teamanalyse helpt je te bepalen welke rollen bij welke teamleden passen. Het resultaat is een samenhangend, synergetisch team dat ieders sterke punten op de juiste manier gebruikt voor succes.
 • Verbeter de communicatie: een Bridge Personality teamworkshop kan je helpen om inzicht te krijgen in het gedrag van collega's. Dit kan je helpen bepaalde gedragspatronen vast te stellen die kunnen worden gebruikt om effectieve communicatie voor het team te versterken. Betere communicatie zorgt voor verbetering van de teamprestatie.
 • Verbeter de werkervaring: wanneer de teamleden elkaars eigenschappen beter begrijpen, kunnen ze dat gebruiken als richtlijn voor meer wederzijds begrip en dus betere samenwerking. Je kunt dit bereiken door het organiseren van een 4-kleuren teamsessie. Dit zal op zijn beurt helpen om een prettige werkomgeving op te bouwen en het team kan samen betere resultaten behalen.

Hoe groot mag het team zijn?

Een team assessment is geschikt voor minimaal drie en maximaal 24 personen. Heb je een groter team? Neem dan even contact op met TestGroup voor een passend advies.

Wat kan je verwachten van het teamrapport?

Het Bridge Personality teamrapport wordt volledig op maat voor je bedrijf gemaakt, toegespitst op het specifieke team, met inbreng van alle teamleden.

 • Te bestellen per team (losse afname) of via je eigen account op het Bridge Assessment platform;
 • Het teamrapport is gebaseerd op de 16 Jung Types én het bekende 4-kleurenmodel;
 • Beschikbaar in het Nederlands en het Engels;
 • Ideaal voor het gebruik in teamsessies;
 • Concreet advies voor het verbeteren van probleemoplossing, communicatie en conflicthantering;
 • Inclusief praktische tips en oefeningen;
 • Geen verplichte training nodig.

Clientcase: team assessment in een groot internationaal productiebedrijf

Achtergrond

In het streven naar betere teamprestaties wendde een groot productiebedrijf zich tot de inzichten van Harvard-onderzoekers, die de dynamiek van succesvolle teams onderzochten. Deze studie benadrukte het belang van communicatiepatronen en de kracht van informele interacties in teamomgevingen. Geïnspireerd door deze bevindingen en de positieve resultaten van een experiment met dagelijkse gezamenlijke koffiepauzes, besloot het bedrijf het team assessment en een 4-kleuren team event van TestGroup in te zetten.

Doelstelling

Het primaire doel was om de onderlinge teamdynamiek te verbeteren door een beter begrip van de individuele talenten, drijfveren en persoonlijkheidstypen van de teamleden. Het bedrijf wilde een werkomgeving creëren waarin iedereen zijn of haar potentieel optimaal kon benutten. Ook wilde het bedrijf leren om zelf een teamtraining te geven met een persoonlijkheidstest.

Aanpak

Het bedrijf koos voor het team assessment van TestGroup, bekend om zijn universitair ontwikkelde tests, waaronder The Bridge Personality. Dit assessment brengt de kwaliteiten, talenten, vaardigheden en mogelijke valkuilen van individuele teamleden in kaart.

Alle teamleden vulden The Bridge Personality in, wat resulteerde in een gedetailleerd profiel van de aanwezige talenten en persoonlijkheden binnen elk team. Deze inzichten gaven leidinggevenden de informatie die nodig was om taken en verantwoordelijkheden effectiever te verdelen.

Resultaten

 • Verbeterde teamprestaties: De implementatie van de dagelijkse koffiepauzes leidde tot een aanzienlijke daling van de gemiddelde behandeltijd van orders en een algehele toename van de productiviteit.
 • Betere teamdynamiek: Door de inzichten van het team assessment ontstond er een beter begrip tussen teamleden, wat leidde tot sterkere onderlinge relaties en een soepelere samenwerking.
 • Toegenomen werktevredenheid: De aanpak zorgde voor een stijging van de werktevredenheid, soms met meer dan 10%.

Lessons Learned

 • Communicatie, vooral informeel, is cruciaal voor het succes van een team.
 • Het begrijpen en benutten van individuele talenten en persoonlijkheden binnen een team is essentieel voor optimale teamprestaties.
 • Het creëren van een omgeving waarin teamleden zich vrij voelen om te socialiseren en ideeën uit te wisselen, is van onschatbare waarde.

Conclusie

Deze casestudy illustreert hoe een groot productiebedrijf, door het integreren van inzichten uit Harvard-onderzoek en het toepassen van het Team Assessment van TestGroup, aanzienlijke verbeteringen in teamdynamiek en productiviteit realiseerde. Het benadrukt het belang van een holistische benadering van teammanagement, waarbij zowel de formele als informele aspecten van teaminteracties worden erkend en benut.

Waarom kiezen voor een team assessment

Het slim samenstellen van teams door de talenten en verbeterpunten van elk lid te bekijken en samen te brengen is zeer belangrijk voor het succes van je organisatie. Vaak wordt er vooral naar de individuen gekeken, maar het is net zo belangrijk om het hele team in de gaten te houden. Actief bezig zijn met teambuilding is hiervoor belangrijk.

Bij een team assessment kijk je naar een hele afdeling of een team, waarbij iedereen zowel samen als alleen verschillende testjes doet, geïnterviewd wordt en opdrachten uitvoert. Dit helpt je om een heleboel te begrijpen, zoals:

 • Hoe iedereen persoonlijk in elkaar zit;
 • Wat ieders unieke talenten en vaardigheden zijn;
 • In welke fase het team zich bevindt;
 • Hoe het team de balans houdt tussen taken en mensen;
 • Welke vaardigheden goed samengaan en welke niet;
 • Wat er nog mist in het team en waar extra aandacht nodig is;
 • De verschillende rollen in het team en hoe iedereen leiding geeft;
 • Hoe het team samenwerkt;
 • Specifieke tips voor hoe iedereen zich kan ontwikkelen;
 • Wat de 16 Jung persoonlijkheidstypen van het team zijn.

Een team assessment is zeer nuttig voor als je vragen hebt over:

 • Leiderschap: hoe je een goede manier van leidinggeven ontwikkelt
 • Werkplezier: hoe je team met meer plezier en energie aan de slag gaat
 • Efficiëntie: wat je kunt doen als het team het niet zo goed doet
 • Conflicten: hoe je omgaat met teamleden die niet goed met elkaar overweg kunnen
 • Werving: welke vaardigheden mist je team voor succes
 • Reorganisatie: hoe je een afdeling opnieuw inricht
 • Fusies: hoe je twee organisaties goed laat samenwerken

Waarom zijn succesvolle teams belangrijk?

Succesvolle teams zijn essentieel voor het floreren van organisaties. Ze zijn de motor achter groei, vernieuwing en het plezier in het werk. Het fundament van een sterk team is gevormd door leden die niet alleen hun eigen kwaliteiten en die van hun collega’s kennen, maar ook bewust zijn van de zwakke punten en blinde vlekken binnen het team.

De diversiteit van het team is belangrijk

Het besef dat hun kracht juist ligt in de diversiteit van het team is cruciaal. Deze teams bestaan uit individuen die zichzelf goed kennen, elkaar vertrouwen, zich comfortabel voelen in elkaars gezelschap en de waarde van ieders bijdrage erkennen. Inzicht krijgen in hoe een team momenteel presteert, bijvoorbeeld door een team assessment, is een belangrijke stap richting het bereiken van succes.

De 9 eigenschappen van effectieve teams

Succes en effectiviteit in teams ontstaat niet zomaar; het vereist bepaalde kenmerken die elkaar versterken. Hier zijn negen eigenschappen die vaak te zien zijn in effectieve teams. Hoe herken je deze in jouw eigen team?

1. Vertrouwen in elkaar en zichzelf

Teamleden hebben zowel vertrouwen in elkaar als in hun eigen capaciteiten. Ze zijn zich bewust van de verwachtingen en geloven dat ze deze kunnen waarmaken. Dit wederzijdse vertrouwen is fundamenteel voor uitstekende teamprestaties en zo verbeter je de samenwerking in je team.

2. Open en veilige communicatie

Er heerst een cultuur van openheid en psychologische veiligheid, waardoor teamleden vrijuit kunnen spreken en luisteren. Deze transparante communicatie is essentieel voor effectieve samenwerking en het bijhouden van voortgang.

3. Persoonlijk eigenaarschap ('ownership nemen')

Elk lid neemt verantwoordelijkheid ('ownership nemen') voor zijn of haar bijdrage. Ze begrijpen hun rol binnen het bedrijf en werken samen om doelen te bereiken, terwijl ze zich sterk verbonden voelen met het team.

4. Focus op teamdoelen en resultaten

Doelen worden gebaseerd op resultaten, niet op werklast. Dit helpt bij het opstellen van een helder actieplan en de verdeling van rollen, waarbij het team gezamenlijk naar belangrijke prestaties streeft.

5. Onderlinge ondersteuning

Teams zijn het sterkst wanneer ze ondersteund worden, zowel door het bedrijf als door elkaar. Hiervoor kun je de onderlinge verbinding in je team versterken. Het aanbieden van de nodige middelen en hulp is cruciaal voor teamkracht.

6. Plezier en ontspanning

Succesvolle teams erkennen dat werk niet alles is. Er is ruimte voor plezier, wat burn-out voorkomt en de productiviteit verhoogt. Plezier buiten het werk versterkt de teamgeest.

7. Georganiseerde werkwijze

Organisatie is de sleutel tot succes. Teams die goed georganiseerd zijn, werken efficiënter samen en behalen betere resultaten. Regelmatige vergaderingen helpen om alles op orde te houden.

8. Effectief leiderschap

Een goede leidinggevende, die vertrouwen en respect geniet van het team, is onmisbaar. Deze persoon biedt aanmoediging, motivatie, inspiratie en informatie, en houdt het team samen. Je kunt goede leiders identificeren met een kleurentest voor leiderschap.   

9. Waardering voor uniciteit en diversiteit

In een sterk team is er diversiteit in talenten, ervaringen en kennis. Deze unieke mix draagt bij aan creativiteit en effectieve probleemoplossing, wat de teamkracht versterkt.

Een team assessment geeft inzicht in de effectiviteit van je team

Wil je weten hoe jouw team scoort op deze 9 eigenschappen? Een team assessment geeft je direct inzicht in hoe effectief je team is en geeft je de tools om de effectiviteit van je team te verbeteren.

Voorbeeldrapporten van het assessment voor teams

Je ontvangt (standaard) voor elk teamlid een Bridge Personality 4-kleurenrapport. Dit rapport is nodig voor de deelnemers tijdens de teamsessie. Ook ontvang je een teamrapport van The Bridge Personality voor het hele team. Als je team Engels spreekt is dat geen probleem: we hebben de rapporten ook in het Engels beschikbaar.

Video: doe-het-zelf teamworkshop

Met het teamworkshop doe-het-zelfpakket kun je nu je eigen Bridge Personality teamworkshop organiseren. Hoe dit in zijn werk gaat? Eerst vullen alle teamleden The Bridge in Personality. Elk teamlid ontvangt vervolgens een uitgebreid rapport waarin verschillende aspecten van hun persoonlijkheid staan omschreven. Daarna wordt er automatisch een handig teamrapport opgemaakt voor het gehele team. Je krijgt van TestGroup een doe-het-zelfpakket met daarin alle benodigde materialen om je teamworkshop uit te voeren.

Veelgestelde vragen over het inzetten van een assessment voor teams

 • Welke materialen zijn beschikbaar voor het team assessment?

 • Bij het team assessment krijg je voor ieder teamlid een individueel Bridge Personality rapport en voor het team het Bridge Personality teamrapport. Daarnaast krijg je presentatiesheets voor het geven van een teamworkshop, een Bridge Personality boekje per deelnemer en 4-kleurenkaartjes om te gebruiken tijdens je teamsessie.

 • Wat is een team assessment?

 • Een team assessment is een uitstekende tool voor het verbeteren van communicatie, samenwerking en prestaties van het team. Bij team assessments vullen alle teamleden een persoonlijkheidstest in en is er voor het team een teamrapport beschikbaar.

 • Hoe kan ik het assessment voor teams bestellen?

 • Bij TestGroup bieden we drie verschillende manieren aan om een team assessment te bestellen. Je kunt een los team assessment kopen, wat handig is voor kleine afnames. Daarnaast is het voor een iets grotere afname mogelijk via credits te bestellen. Voor grote bedrijven of grote afnames, bieden we een account voor onbeperkt gebruik aan. Je kunt alles bestellen op de bestelpagina. Wil je weten of het team assessment geschikt is voor jouw team? Je kunt ons altijd bellen op 020-2621630. Je krijgt dan (gratis) advies van onze consultants.

 • Is training noodzakelijk om een assessment voor mijn team in te zetten?

 • Een voorafgaande training is zeker niet noodzakelijk om aan de slag te gaan met het team assessment. Heb je toch extra hulp nodig bij het ontcijferen van de rapporten? Dan zijn onze medewerkers van de klantendienst altijd telefonisch bereikbaar voor een woordje uitleg. Wil je een trainer inhuren om een dag of een halve dag met jouw team aan de slag te gaan? Dat kan uiteraard ook. Je kunt dan een in-company Bridge Personality teamworkshop boeken.

 • Wat zijn de kosten van het team assessment?

 • Afhankelijk van de manier waarop je tests aankoopt, komt het assessment op een andere prijs. Bij losse afname hebben we een minimumprijs van € 145 per (individueel) Bridge Personality rapport en € 175 voor een teamrapport. Als voorbeeld, voor een team van 4 personen zijn de kosten dan viermaal het individuele Bridge Personality rapport (€ 580 totaal) en eenmaal het teamrapport (€ 175), totaal is de prijs van het team assessment dan € 755.

  Kies je voor credits? Dan zijn de kosten van een teamsessie veel lager. De minimumprijs komt op € 15 per rapport. Als je een account voor onbeperkt gebruik hebt bij TestGroup, dan hoef je slechts een minimumbedrag van € 5 per rapport te betalen.

 • Hoe snel zijn de teamrapporten beschikbaar?

 • Doorgaans worden onze rapporten binnen de 30 minuten verzonden door onze medewerkers van de klantenservice. Beschik je echter over een account op het Bridge Assessment Platform, dan zijn de rapporten direct beschikbaar.

 • Voor wie is deze tool voor teams beschikbaar?

 • Onze team assessments zijn alleen beschikbaar voor bedrijven en organisaties. Particulieren kunnen dit assessment niet aankopen of bestellen.

 • Maakt het assessment gebruik van de bekende 4 kleuren?

 • Jazeker, van alle teamleden wordt in het individuele rapport de kleurenvoorkeur bepaald. In de teamrapporten worden de kleurenvoorkeuren van alle teamleden in een fraai teamwiel weergegeven. Zo heb je een perfect overzicht van je team.

Tests en online assessments bestellen

 • Je kunt hier een test of online assessment aanvragen voor je kandidaat of medewerker.
 • Wij zetten de test of online assessment binnen 30 minuten klaar.
 • De test blijft beschikbaar totdat de deelnemer het heeft afgerond.
 • Na het invullen is het rapport direct beschikbaar.
 • Als bedrijf of organisatie kun je achteraf (per factuur) betalen.
 • Grote afname? Kies dan voor online assessments in eigen beheer.

Bestellen

Producten bestellen doe je snel en simpel. Selecteer hieronder de gewenste producten en aantallen. Vul daarna je gegevens in. Controleer je aanvraag en stuur hem in. De betaling gaat eenvoudig en achteraf per factuur.

1

Selecteer je producten

HR tests (losse afname)

Aantal
€135
€135
€119
€119
€165
€135
€109
€119
€595
€55

HR assessments of eigen account

Aantal
€340
€310

Burn-out preventie

Aantal
€89
€89

Trainingen

€2495
€2495
€2495
€1895
€995

Boeken

Aantal
€189
€189
€189
2

Jouw gegevens

3

Controle & verzenden

De door jou gekozen producten

 • Geen producten gekozen

We gaan direct voor je aan de slag.

In 4 stappen: je kandidaat of medewerker vandaag getest

 • Bestel een test of online assessment via de bestelpagina.
 • Je kandidaat of medewerker kan binnen 30 minuten aan de slag.
 • De test blijft beschikbaar totdat de deelnemer het heeft afgerond.
 • Na het invullen is het rapport direct beschikbaar.

Indien gewenst kun je na afloop met een TestGroup-consultant telefonisch door het rapport gaan. Als bedrijf of organisatie kun je achteraf (per factuur) betalen. Grote afname? Kies dan voor online assessments in eigen beheer.

Dit zeggen onze tevreden klanten over ons

“Dankzij de Bridge Ability Suite kunnen wij meer mensen toelaten tot de opleiding.”

Kim Heerkens, Adviseur Capacity Building

DTV Consultants