020 - 262 1630

Wat is 360 graden feedback en hoe werkt het?

woensdag 05 juni 2024

Wat is dat: 360 graden feedback?

Als de medewerker feedback ontvangt van verschillende mensen, noemen we dat 360 graden feedback. Op deze manier krijgt de medewerker een volledig beeld van zijn prestaties. Deze mensen kunnen leidinggevenden, begeleiders of collega's zijn, maar ook leveranciers of zelfs klanten.

360 graden feedback is een bekende feedbackmethode waarbij de prestaties van een medewerker door meerdere mensen worden beoordeeld. Feedback kan op verschillende manieren gegeven worden, zo kan het eendimensionaal, 180 graden of 360 graden zijn. Bij een eendimensionale feedback krijgt de medewerker van 1 persoon feedback. Wanneer er ruimte is voor bijdrage van de medewerker, is er sprake van een 180 graden feedback. Als de medewerker commentaar ontvangt van verschillende mensen, noemen we dat 360 feedback. Op deze manier helpt 360 graden feedback bij de ontwikkeling van personeel.

Hoe werkt een 360 feedback score?

Hieronder zie je een voorbeeldscore uit een 360 graden feedbackrapport. Uit deze scores kun je afleiden hoe de beoordelaars een medewerker op de competentie 'Gericht op Netwerken' hebben beoordeeld op een schaal van 1 t/m 7. De medewerker heeft zichzelf op deze competentie beoordeeld met een 5 (bovengemiddeld effectief). De manager heeft de medewerker ingeschaald op een 6 (zeer effectief) en een collega gaf een beoordeling van 2 (minder effectief). De feedback van de beoordelaars en de kandidaat zelf worden in het 360 feedbackrapport vertegenwoordigd door verschillende iconen. Het aantal beoordelaars binnen iedere groep wordt aangegeven naast het icoon. Het rapport geeft beoordelingen weer op 34 verschillende competenties.

Boekje met uitleg en tips over 360 graden feedback

The Bridge 360: het boekje voor kandidaten is een handig instrument voor kandidaten en bedrijven die gebruik willen maken van 360 graden feedback. Dit boekje biedt een uitgebreide uitleg over hoe je 360 graden feedback en het bijbehorende 360 graden rapport het beste kunt inzetten. Het boekje legt ook uit hoe je 360 graden feedback kunt gebruiken voor een Persoonlijk Ontwikkelingsplan (POP).

Bekijk hier enkele pagina’s uit The Bridge 360: het boekje voor kandidaten. Dit is slechts een voorproefje van het boekje, dat je kunt bestellen bij TestGroup.

Wanneer wordt 360 graden feedback gebruikt?

360 graden feedback wordt vaak gebruikt als onderdeel van een beoordelingsgesprek, maar kan ook ingezet worden als onderdeel van een leerproces. Het doel van deze methode is om de persoonlijke ontwikkeling van de werknemer te stimuleren door het geven van feedback vanuit verschillende perspectieven. Dit kan door het houden van een 360 graden feedback tijdens het jaarlijkse beoordelingsgesprek en het houden van regelmatige rondetafelgesprekken gedurende het jaar. Hierdoor wordt de werknemer gemotiveerd om aan zijn verbeteringen te blijven werken. De focus ligt hierbij op het benoemen van kansen en mogelijkheden voor de werknemer, in plaats van alleen op zijn zwakke punten. Het is belangrijk dat de feedback gegeven wordt met de intentie om de werknemer te helpen bij zijn functioneren en niet om hem/haar te kleineren.

360 graden feedback voor organisaties: The Bridge 360

Al ruim 15 jaar is The Bridge 360 de meest gebruikte 360 graden feedback tool in Nederland en België. Het unieke aan The Bridge 360 is de aanpasbaarheid. Je kunt je eigen logo toevoegen, kiezen uit verschillende competenties, e-mails op maat sturen naar deelnemers, en rapportages helemaal naar wens instellen. Je hebt de optie om The Bridge 360 per medewerker te bestellen of om 360 graden feedback zelf te beheren via een account op het Bridge Assessment Platform. Dit online assessment systeem wordt o.a. door organisaties als Radboudumc, Vibe Group en Bugaboo gebruikt om het talent van medewerkers te ontwikkelen.

The Bridge 360 is een volautomatisch online systeem dat ideaal is voor het ontwikkelen van persoonlijke ontwikkelingsplannen. Het verzamelt op een gestructureerde manier feedback over zowel leidinggevenden als medewerkers, waardoor je helder inzicht krijgt in zowel sterke punten als verbeterpunten. The Bridge 360 is ook een handig hulpmiddel bij 360 feedback trainingen, functioneringsgesprekken en managementontwikkeling, en biedt duidelijke feedback aangepast aan de competenties die jij of je organisatie belangrijk vindt.

Voorbeeldrapport: 360 graden feedback

Je kunt hier een voorbeeldrapport van 360 feedback bekijken. In dit voorbeeldrapport wordt de 360 feedback weergegeven van collega's, manager(s), ondergeschikten, klanten en de deelnemer zelf. Het rapport heeft scores op 34 competenties, een samenvatting en ook algemene feedback op het functioneren van de deelnemer. Uiteraard is het mogelijk om het rapport aan te passen en andere competenties op te nemen of juist competenties weg te laten.

Voorbeeldpagina uit een 360 feedback rapport

Wordt 360 graden veel gebruikt door organisaties?

In veel organisaties is het heel gewoon om regelmatig 360 graden feedback af te nemen. Die organisaties hebben een hele structuur rondom 360 graden feedback opgezet. Alle medewerkers hebben een persoonlijk ontwikkelplan dat jaarlijks wordt bijgesteld en er is een systematiek van 360 graden feedback. Dat is een aanpak waarbij medewerkers niet alleen feedback krijgen van hun leidinggevende, maar ook van collega's, klanten en van zichzelf. Op die manier kun je erachter komen wat je zelf als zwakke of sterke punten ziet en hoe anderen dat beoordelen.

Als de scores nogal uiteenlopen, kun je verbeterpunten formuleren of jezelf een schouderklopje geven voor de dingen die je beter doet dan je zelf eigenlijk vindt. Als je in een organisatie werkt waar feedback heel gewoon is, dan zul je er dus weinig om hoeven vragen. De kunst is wel om 360 graden feedback niet als verplicht nummer te zien, maar er echt iets mee te doen. Dat houdt je scherp en zorgt ervoor dat je blijft leren en jezelf blijft ontwikkelen.

Als je verplicht door je collega’s beoordeeld wordt, kun je het volgende in gedachten houden:

 • Het is niet het einde van de wereld. Het doel van een eerlijke 360 graden feedback beoordeling is om je vooruit te helpen, niet om je te straffen. Ga op waardige wijze met de beoordeling om;
 • Doe iets met de feedback. Neem de resultaten van de beoordeling serieus en probeer jezelf te verbeteren;
 • Stap niet op collega’s af. Raak niet overstuur als je negatieve feedback ontvangt. Confronteer collega’s waarvan je vermoed dat zij de feedback hebben gegeven niet. Het is geen bewijs van onvermogen, maar iemands perceptie van jouw gedrag of prestaties.

De voordelen van 360 graden feedback

Over het algemeen levert 360 graden feedback positieve resultaten op, waaronder:

Daarnaast heeft 360 graden feedback een aantal voordelen ten opzichte van de 'normale' feedback van managers, zoals:

 • Feedback vanuit meerdere perspectieven: Aangezien 360 graden feedback afkomstig is van verschillende bronnen, zoals collega's en klanten, wordt een medewerker vanuit diverse hoeken beoordeeld. Dit zorgt voor een breder en vaak accurater beeld dan enkel de visie van een leidinggevende.
 • Diepgaand inzicht: Elke deelnemer aan het feedbackproces kan unieke observaties en perspectieven bieden. Dit zorgt voor een holistische kijk op de capaciteiten en aandachtspunten van een medewerker.
 • Betere acceptatie: Als feedback van meerdere bronnen komt, wordt het vaak als geloofwaardiger ervaren en beter geaccepteerd dan wanneer het van één persoon komt.

Deze, al dan niet verplichte, 360 graden feedback zorgt dus voor evenwichtige beoordelingen. Deze balans ontbreekt bij standaard beoordelingen waarbij alleen de manager de beoordeling doet. De effecten van een goede 360 graden beoordeling voor de productiviteit van teams zijn op langere termijn zelfs belangrijker dan de effecten op het individu.

Welke vragen kun je stellen bij 360 graden feedback?

360 graden feedback is ontworpen om een alomvattende kijk te geven op de prestaties en het gedrag van een werknemer vanuit verschillende perspectieven: collega's, leidinggevenden, ondergeschikten, en soms klanten of externe partners. Hier zijn enkele vragen die vaak worden gebruikt in een 360 graden feedbackproces:

 • Competentie en vakmanschap: Hoe beoordeel je jouw technische kennis en vaardigheden in relatie tot je functie?
 • Communicatie: Hoe effectief denk je dat je communiceert met teamleden, leidinggevenden en anderen?
 • Teamwerk: Hoe denk je dat je bijdraagt aan het team? Werk je goed samen met anderen?
 • Leiderschap: Hoe zou je jouw eigen leiderschapsgedrag beoordelen?
 • Conflictbeheer: Hoe ga je om met meningsverschillen of conflicten op de werkvloer?
 • Initiatief: Toon je initiatief om problemen op te lossen of nieuwe ideeën aan te dragen?
 • Klantgerichtheid: Hoe ga je om met feedback of verzoeken van klanten, indien van toepassing?
 • Flexibiliteit: Hoe pas je je aan veranderende omstandigheden of onverwachte uitdagingen aan?
 • Tijdsbeheer: Hoe goed beheer je jouw tijd en prioriteer je taken?
 • Integriteit en ethiek: Hoe zou je jouw eigen integriteit en ethische gedrag beoordelen?

Als je The Bridge 360 gaat gebruiken voor je 360 graden feedback, hoef je deze vragen niet zelf op te stellen. Deze zitten al in het online systeem en kun je makkelijk selecteren voor je project.

Wat zijn de 5 regels bij het geven van feedback?

Bij het geven van feedback, en dus ook bij 360 graden feedback, zijn er bepaalde regels die je kunt volgen om ervoor te zorgen dat je boodschap duidelijk en effectief is. Hier zijn de 5 belangrijkste feedbackregels voor jou:

 • Wees direct: Vermijd rond de pot draaien. Het is belangrijk dat je helder en oprecht bent in je feedback zodat de ander er echt iets mee kan. Probeer niet passief-agressief te zijn.
 • Veroordeel niet: Wanneer je feedback geeft, zorg er dan voor dat deze constructief is. Het is nooit je intentie om de ander te bekritiseren, maar eerder om hem of haar te helpen groeien.
 • Wees specifiek: Het is van groot belang dat je duidelijk en gedetailleerd bent. Refereer aan concrete voorbeelden of situaties in plaats van vage beschuldigingen of algemene uitspraken te doen.
 • Benadruk de gevolgen van het gedrag: Help de ander te begrijpen welke impact zijn of haar acties of gedrag hebben gehad. Bijvoorbeeld, hoe het invloed had op het team of als het extra werk veroorzaakte voor een collega. Dit biedt duidelijkheid over waarom de feedback relevant is.
 • Reageer tijdig: Probeer feedback zo snel mogelijk te geven. Als je iets positiefs opmerkt, deel dit dan onmiddellijk. Als het gaat om kritische feedback, neem dan de tijd om je woorden zorgvuldig te kiezen, maar stel het gesprek niet te lang uit.
 • Door deze regels in gedachten te houden, kun je zorgen voor een open en productieve communicatie.

De uitdagingen en valkuilen van 360 graden feedback

360 graden feedback is dus een ontzettend krachtig instrument voor persoonlijke en professionele ontwikkeling. Het geeft een holistisch beeld van je prestaties door feedback te verzamelen van verschillende perspectieven, waaronder collega's, leidinggevenden en zelfs klanten. Maar zoals met elk instrument, zijn er ook uitdagingen en valkuilen waar je rekening mee moet houden.

Subjectiviteit en vooroordelen

Een van de grootste risico's bij 360 graden feedback is subjectiviteit. Omdat feedback afkomstig is van verschillende bronnen, is er altijd een kans op persoonlijke vooroordelen. Sommige feedback kan worden beïnvloed door persoonlijke relaties, eerdere conflicten of simpelweg door verschillende percepties van een situatie. Wil je subjectiviteit verminderen? Volg onderstaande tips:

 • Formuleer vragen die specifiek en duidelijk zijn, zodat respondenten precies weten waar ze op moeten antwoorden. Dit helpt misverstanden en subjectiviteit te verminderen.
 • Train de mensen die feedback geven om objectief en constructief te zijn, bijvoorbeeld met een 360 graden feedback training.
 • Leg het doel van de feedback uit en geef richtlijnen over hoe ze hun mening kunnen delen zonder te vervallen in persoonlijke vooroordelen.
 • Door ervoor te zorgen dat feedback anoniem blijft, zijn mensen waarschijnlijker eerlijk en direct, omdat ze niet bang hoeven te zijn voor mogelijke repercussies.

Verkeerde interpretatie van feedback

Het komt vaak voor dat je feedback verkeerd interpreteert, vooral als het negatief is. Dit kan tot demotivatie of miscommunicatie leiden. Om dit te voorkomen, delen we een aantal aanbevelingen zodat je (negatieve) feedback de volgende keer goed interpreteert:

 • Overweeg het gebruik van een coach of HR-professional om feedbacksessies te begeleiden, zodat de ontvanger de feedback in het juiste perspectief kan plaatsen.
 • Moedig de persoon die feedback geeft aan om zowel positieve als verbeterpunten te delen. Het combineren van positieve feedback met aanbevelingen voor verbetering kan helpen om de balans te bewaren.

Het analyseren van 360 graden feedback

Het succesvol implementeren van 360 graden feedback gaat verder dan het simpelweg verzamelen van reacties. Het echte werk begint pas wanneer je wordt geconfronteerd met de resultaten. Je zult deze op een zinvolle manier moeten interpreteren. Dit is cruciaal om er bruikbare inzichten uit te halen.

Kwalitatieve vs. kwantitatieve analyse

360 graden feedback kan zowel kwalitatief als kwantitatief van aard zijn. Terwijl kwantitatieve feedback vaak wordt weergegeven in cijfers en grafieken, biedt kwalitatieve feedback een dieper inzicht in persoonlijke meningen en suggesties.

Technieken voor kwalitatieve analyse

 • Thema-analyse: Door feedback te groeperen op basis van terugkerende thema's, krijg je een helder beeld van algemene tendensen en gebieden die aandacht nodig hebben.
 • Directe citaten: Haal specifieke opmerkingen en citaten uit de feedback die de essentie van bepaalde punten belichten. Dit helpt om specifieke aandachtsgebieden te identificeren.

Technieken voor kwantitatieve analyse

 • Gemiddelde scores: Bekijk de gemiddelde scores op verschillende vragen of categorieën om snel gebieden van sterkte en verbetering te identificeren.
 • Spreidingsgrafieken: Deze grafieken laten zien hoe feedback is verspreid, wat helpt bij het identificeren van polariserende onderwerpen.

Meer informatie voor 360 graden feedback

Wil je meer weten over 360 graden feedback? Neem dan contact op met TestGroup.

Bestellen: 360 graden feedback

Je kunt hier 360 graden feedback voor je medewerker(s) bestellen. TestGroup kan de 360 graden feedback voor je organiseren, maar je kunt dit ook zelfstandig doen via een account op het Bridge Assessment Platform.

Video: het Bridge Assessment Platform

Wil je in eigen beheer 360 graden feedback afnemen? Met een account op het Bridge Assessment Platform kun je zelfstandig The Bridge 360 inzetten. Je kunt kiezen uit afname via credits of je kunt kiezen voor een abonnement met onbeperkt gebruik.

Dit zeggen onze tevreden klanten over ons

“Voor ons bieden de uitkomsten van The Bridge Personality niet alleen inzichten bij het werven. Ze vormen ook een leidraad voor de lange termijn, zowel voor de leidinggevende als voor de ontwikkeling van de medewerker zelf”

Anne Huijgen

Young Group