020 - 262 1630

Bridge Personality teamworkshop: doe-het-zelf pakket

In het teamworkshop: doe-het-zelfpakket, geven wij je de tools om zelf een teamworkshop te organiseren. In dit pakket krijg je voor ieder teamlid een individueel Bridge Personality rapport en voor het team het Bridge Personality teamrapport. Daarnaast krijg je van TestGroup de presentatiesheets voor je teamworkshop. Alle materialen die je nodig hebt voor je teamworkshop zitten in het doe-het-zelf pakket. Je kunt direct aan de slag.

Doe-het-zelf pakket: geef zelf een teamworkshop

Met welk team je ook werkt, het teamrapport van The Bridge Personality helpt mensen om beter samen te werken, zodat het succes van de organisatie wordt versterkt. The Bridge Personality geeft uniek inzicht in wat mensen beweegt. Door het gebruiken van het teamrapport ben je in staat om snel tot een teamanalyse te komen en daarmee oefeningen en adviezen in te zetten voor het vergroten van teamprestaties.

Met het 'doe-het-zelf pakket' krijg je van ons alle materialen om zelf je teamworkshop te geven. Uiteraard krijg je hierbij begeleiding van een TestGroup-consultant. Indien gewenst gaat een consultant met jou door de rapporten en de sheets van de teamworkshop. Zo kun jij zelf aan de slag met je team.

Prijs (inclusief alle materialen)

De prijs van het teamworkshop: doe-het-zelf pakket is 995 euro (excl. btw). Dit is inclusief de individuele Bridge Personality rapporten voor alle teamleden, het teamrapport, een Bridge Personality boekje per deelnemer, 4-kleurenkaartjes en de sheets van de teamworkshop.

De sheets van de doe-het-zelf teamworkshop

Je kunt hier de sheets van de teamworkshop bekijken. Het is een uitgebreide presentatie, je kunt zelf de sheets selecteren die je in de teamsessie wilt gebruiken. Zo kun je zelf bepalen hoe lang je teamworkshop duurt. Uiteraard ontvang je deze presentatie in PowerPoint na je bestelling van het doe-het-zelf pakket.

Doe-het-zelf pakket bestellen

 • Stap 1: Bestel hier voor je team een teamworkshop: doe-het-zelf pakket;
 • Stap 2: Elke deelnemer vult The Bridge Personality in en krijgt een persoonlijk Bridge Personality 4-kleuren rapport;
 • Stap 3: Voor het team wordt het Bridge Personality Teamrapport opgemaakt;
 • Stap 4: Je krijgt van ons een startpakket voor de teamworkshop met daarin alle materialen (inclusief presentatiesheets);
 • Stap 5: Een TestGroup-consultant gaat telefonisch (of via Zoom) met jou door de rapporten en de sheets;
 • Stap 6: Per post krijg je alle materialen voor de workshop opgestuurd (o.a. handige boekjes per deelnemer en 4-kleurenkaartjes);
 • Stap 7: Je bent klaar voor de teamworkshop.

Voorbeeld: het Bridge Personality teamrapport

Bekijk hier een voorbeeld van het Bridge Personality teamrapport. In het teamrapport wordt o.a. het Jung Type van het team bepaald en worden de 4-kleuren van de teamleden weergegeven in het teamwiel. In het rapport staan ook handige oefeningen die je in kunt zetten tijdens je teamworkshop. Naast het teamrapport krijgen de teamleden ook een individueel persoonlijkheidsrapport.

Doe-het-zelf pakket: zelf aan de slag met je team

De Bridge Personality doe-het-zelf teamworkshop vergroot de kennis van je eigen gedrag en dat van je collega’s. Hierdoor worden communicatie- en gedragspatronen zichtbaar, worden conflicten voorkomen, ga je prettiger werken en kom je samen tot een beter resultaat. Tijdens de doe-het-zelf teamworkshop krijgt ieder teamlid het Bridge Personality teamrapport en zijn eigen persoonlijke Bridge Personality rapport.

 • Je wordt je bewust van je voorkeursstijlen en dat van je team;
 • De communicatie binnen het team wordt verbeterd;
 • Je leert de verschillen in jouw team optimaal te benutten;
 • Je draagt bij aan de individuele ontwikkeling van je teamleden;
 • De samenwerking wordt verbeterd door het herkennen en waarderen van de verschillen tussen teamleden;
 • Er kan een prettig werkklimaat worden gecreëerd waarin de talenten van de teamleden maximaal worden benut.

Voor wie is dit doe-het-zelf pakket geschikt?

Het teamworkshop: doe-het-zelf pakket is geschikt voor vrijwel elk team. Qua omvang kun je denken aan minimaal 3 personen en maximaal 12. Deze teamworkshop is specifiek gericht op managers en hr-professionals die zelf aan de slag willen met een team.

Voorbeeld: hoe zet je de 4-kleuren in tijdens een teamtraining of teambuilding?

Het gebruik van The Bridge Personality en het 4-kleuren model kan een krachtig middel zijn om teamdynamiek en samenwerking te verbeteren. In dit voorbeeld zie je exact hoe je zelf een 4 kleuren teamworkshop kunt organiseren met de materialen uit het doe-het-zelf-pakket. Voor elk van de onderstaande stappen zijn presentatiesheets beschikbaar in het doe-het-zelf pakket.

Stap 1: voorbereiding 

 • Bestel het teamworkshop doe-het-zelf pakket met daarin: The Bridge Personality voor alle deelnemers, het teamrapport, The Bridge Personality: het boekje voor kandidaten voor alle deelnemers, 4-kleurenkaartjes, presentatiesheets en andere benodigdheden.
 • Zorg ervoor dat alle deelnemers ongeveer 2 weken voor de training The Bridge Personality invullen. Dit duurt ongeveer 40 minuten.

Stap 2: introductie over perceptie

 • Begin met een uitleg over wat perceptie is.
 • Gebruik interactieve voorbeelden of oefeningen om het team te laten ervaren hoe verschillende mensen verschillende perspectieven hebben op dezelfde situatie.

Stap 3: introduceer de theorie van Jung

 • Introduceer de psychologische functies van Jung op een interactieve manier.
 • Gebruik herkenbare situaties om de theorie toegankelijker te maken.
 • Leg het verband tussen deze psychologische typen en hoe individuen situaties waarnemen en interpreteren.

Stap 4: introductie van de 4-kleuren

 • Koppel de psychologische typen van Jung aan het 4-kleuren model van The Bridge Personality.
 • Leg uit wat elke kleur vertegenwoordigt en geef voorbeelden van gedrag en kenmerken voor elke kleur.
 • Benadruk dat deze kleuren een eenvoudige manier zijn om gedragsvoorkeuren te begrijpen en dat het geen waardeoordeel is.

Stap 5: interactieve oefeningen

 • Laat teamleden oefenen in het herkennen van de kleuren bij zichzelf en bij anderen.
 • Moedig open discussies aan over hoe deze voorkeuren de teamdynamiek beïnvloeden.

Stap 6: het Bridge Personality teamwiel

 • Toon het Bridge Personality Teamwiel en plaats elke deelnemer op hun voorkeurspositie.
 • Bespreek de samenstelling van het team in termen van de kleuren.
 • Laat het team de sterke punten en valkuilen van hun huidige samenstelling identificeren.

Stap 7: actieplannen

 • Moedig teams aan om actieplannen te maken op basis van hun nieuwe inzichten.
 • Hoe kunnen ze effectiever samenwerken gezien hun kleurenverdeling?
 • Welke specifieke gedragsveranderingen kunnen ze aanbrengen voor betere teamprestaties?

Stap 8: afronding

 • Herhaal de belangrijkste leerpunten van de workshop.
 • Moedig aan om de 4-kleurentaal regelmatig te gebruiken in het dagelijkse werk.

Voorbeeld:  het geven van een teamworkshop met de 16 Jung Types in The Bridge Personality

In dit voorbeeld zie je hoe je een effectieve en leerzame teamworkshop kunt geven met de 16 Jung Types in The Bridge Personality. Voor elk van de onderstaande stappen zijn presentatiesheets beschikbaar in het doe-het-zelf pakket.

Stap 1:  Voorbereiding en introductie

 • Bestel het teamworkshop doe-het-zelf pakket met daarin: The Bridge Personality voor alle deelnemers, het teamrapport, The Bridge Personality: het boekje voor kandidaten voor alle deelnemers, de workshop-sheets en andere benodigdheden.
 • Zorg dat alle deelnemers voorafgaand aan de workshop The Bridge Personality hebben ingevuld. De inlogcodes ontvang je van TestGroup als onderdeel van het doe-het-zelf-pakket. The Bridge Personality is ontworpen om het Jung Type van deelnemers te bepalen.
 • Begin de workshop met een korte introductie over het belang van persoonlijkheidsvoorkeuren en hoe deze invloed kunnen hebben op de communicatie en samenwerking binnen een team. Leg uit dat de workshop gericht is op het bevorderen van het zelfbewustzijn en het verbeteren van de samenwerking door het begrijpen van de 16 Jung Types.

Stap 2: Bespreek de doelen van de teamworkshop

 • Individuele ontwikkeling van teamleden stimuleren.
 • Samenwerking binnen het team verbeteren door verschillen te herkennen en waarderen.
 • Een prettige werkomgeving creëren waar talenten optimaal benut worden.

Stap 3: Wat is The Bridge Personality?

 • Geef een korte uitleg over The Bridge Personality als een toonaangevend instrument voor persoonlijke ontwikkeling en teambuilding. Benadruk dat het wereldwijd wordt erkend en veel wordt gebruikt.

Stap 3: The Bridge Personality: het boekje voor kandidaten

Stap 4: Persoonlijk rapport en teamrapport

 • Elke deelnemer ontvangt een persoonlijk Bridge Personality rapport gebaseerd op hun antwoorden in de test.
 • Daarnaast wordt er een algemeen teamrapport gegenereerd dat de dynamiek van het team in beeld brengt op basis van de verzamelde Jung Types van het team.

Stap 5: Groepsfeedbackgesprek en oefeningen

 • Introduceer de 4 Jung dimensies van het model. Gebruik hiervoor de presentatiesheets uit het doe-het-zelf pakket.
 • Gebruik praktijkvoorbeelden om te laten zien hoe deze dimensies in het echte leven en in de werkomgeving kunnen verschijnen.
 • Doe een rollenspel of oefening waarbij de teamleden inzicht krijgen in hun eigen Jung Type en dat van hun collega's. Ook deze oefeningen staan in de presentatiesheets.
 • Deze oefeningen kunnen variëren van rollenspellen tot groepsdiscussies en brainstormsessies.

Stap 6: Afronding en vervolg

 • Licht toe hoe de kennis van de 16 Jung Types toegepast kan worden in de dagelijkse werkpraktijk. Geef voorbeelden van situaties waarin deze kennis nuttig kan zijn, zoals het optimaliseren van teams, het geven van een vliegende start aan nieuwe projectteams, of als ondersteuning bij veranderingsprocessen.
 • Rond de workshop af met een reflectiesessie. Vraag de deelnemers naar hun ervaringen, wat ze hebben geleerd en hoe ze van plan zijn de opgedane kennis toe te passen in hun dagelijkse werkzaamheden.
 • Moedig teams aan om regelmatig terug te komen op wat ze hebben geleerd tijdens de workshop. Dit kan tijdens teamvergaderingen of door periodieke opfrissessies te organiseren. Het doel is om het bewustzijn van de Jung Types levend te houden en de kennis actief toe te passen voor een effectievere samenwerking.

Voorbeeldrapporten:  het doe-het zelfpakket

Je ontvangt voor elke teamlid een persoonlijk Bridge Personality rapport. Dit rapport hebben de deelnemers nodig tijdens de teamworkshop. Daarnaast krijg je voor het gehele team een Bridge Personality teamrapport. Wordt er Engels gesproken in je team? Geen probleem, wij hebben de rapporten ook in het Engels beschikbaar. Uiteraard is het teamworkshop doe-het-zelfpakket ook in het Engels beschikbaar.

Video: teamworkshop: doe-het-zelf pakket

Met het teamworkshop doe-het-zelf pakket kun je nu je eigen Bridge Personality teamworkshop organiseren. Je krijgt van TestGroup een doe-het-zelf pakket met daarin alle benodigde materialen om je teamworkshop uit te voeren. Een TestGroup-consultant kan je assisteren bij het doornemen van de rapporten en de presentatie van de teamworkshop. Als je eenmaal de juiste tools in handen hebt, ben je er klaar voor om zelf met je team aan de slag te gaan, op een tijd een plek die jij kiest - geen externe trainer vereist.

Veelgestelde vragen het teamworkshop: doe-het-zelf pakket

 • Wat is de prijs van deze Bridge Personality teamworkshop?

 • Het doe-het-zelf pakket voor de teamworkshop heeft een prijs van 995 euro (exclusief btw). Dit pakket omvat individuele Bridge Personality rapporten voor alle teamleden, het teamrapport, een Bridge Personality boekje voor elke deelnemer, 4-kleurenkaartjes en de presentatiesheets.

 • Voor welke organisatie of teams is deze teamworkshop geschikt?

 • Het doe-het-zelf pakket voor de teamworkshop is ideaal voor teams variërend van 3 tot 12 personen. Of je nu een klein team of een grotere groep hebt, dit pakket biedt de tools die je nodig hebt. Het is speciaal ontworpen voor managers en hr-professionals die hands-on met hun team aan de slag willen gaan.

 • Maakt deze teamworkshop gebruik van zowel de 16 Jung Types als het 4-kleurenmodel?

 • Jazeker! Zowel de 16 Jung Types als het 4-kleurenmodel komen aan bod in het Bridge Personality teamrapport en dus ook in de teamworkshop. Zo wordt in het teamrapport het teamtype berekend en worden de kleurenvoorkeuren van alle teamleden weergegeven in het teamwiel. In de presentatiesheets vind je team-oefeningen waarmee je met de 16 Jung Types en de 4-kleuren aan de slag kunt.

 • Kan ik met deze workshop zelf The Bridge Personality gebruiken voor teams?

 • Deze workshop is jouw one-stop-shop als je The Bridge Personality effectief binnen je team wilt implementeren. Wil je weten hoe je een teamtraining samenstelt? Benieuwd welke oefeningen het beste passen bij jouw team? Of hoe je The Bridge Personality koppelt aan grotere team- of organisatiedoelen? Deze workshop biedt het allemaal. Van rapporten en materialen tot praktische oefeningen en presentatiesheets; je krijgt alles wat je nodig hebt om een impactvolle teamsessie te organiseren.

 • Hoe kan The Bridge Personality helpen met het beter laten functioneren van teams?

 • The Bridge Personality werpt een verhelderend licht op hoe uiteenlopende werkstijlen samen een krachtig team kunnen vormen. In plaats van elkaar te dwarsbomen, ontstaat er een synergie. Het resultaat? Een dieper begrip voor elkaars aanpak, een hogere waardering voor diversiteit, en een effectievere communicatie. Maar daar houdt het niet op. Teams krijgen ook een duidelijker beeld van hun besluitvormingsprocessen, wat leidt tot snellere en betere beslissingen. Bovendien, door beter inzicht in de verschillende typen klanten - zowel intern als extern - wordt de communicatie met deze groepen aanzienlijk versterkt. Kortom, deze doe-het-zelf teamworkshop stimuleert een grotere betrokkenheid, efficiëntie en continue prestatieverbetering binnen het team.

 • Hoe helpen de 4 kleuren van The Bridge Personality teams om beter te presteren?

 • Teams die de 4 kleuren van The Bridge Personality inzetten, duiken dieper in hun individuele en collectieve gedragsvoorkeuren. Wat ze hiermee bereiken is:

  • Bewustwording van Teamdynamiek: Ze begrijpen hoe hun unieke voorkeuren de sfeer en prestaties binnen het team beïnvloeden. Ze zien duidelijker hoe ze elkaar kunnen versterken en waar mogelijke valkuilen liggen.
  • Inzicht in Teamkracht en -uitdagingen: Ze krijgen een helder beeld van wat het team als geheel sterk maakt en welke factoren hun functioneren kunnen beïnvloeden. Hierdoor kunnen ze proactief te werk gaan en eventuele obstakels overwinnen.
  • Een Route naar Succes: Aan het einde van de sessie beschikt het team over concrete actieplannen. Deze plannen zijn gericht op het versnellen van vooruitgang en het behalen van hun doelen. Hierdoor weet iedereen wat zijn of haar bijdrage is en hoe ze samen hun ambities kunnen verwezenlijken.

Tests en online assessments bestellen

 • Je kunt hier een test of online assessment aanvragen voor je kandidaat of medewerker.
 • Wij zetten de test of online assessment binnen 30 minuten klaar.
 • De test blijft beschikbaar totdat de deelnemer het heeft afgerond.
 • Na het invullen is het rapport direct beschikbaar.
 • Als bedrijf of organisatie kun je achteraf (per factuur) betalen.
 • Grote afname? Kies dan voor online assessments in eigen beheer.

Bestellen

Producten bestellen doe je snel en simpel. Selecteer hieronder de gewenste producten en aantallen. Vul daarna je gegevens in. Controleer je aanvraag en stuur hem in. De betaling gaat eenvoudig en achteraf per factuur.

1

Selecteer je producten

HR tests (losse afname)

Aantal
€135
€135
€119
€119
€165
€135
€109
€119
€595
€55

HR assessments of eigen account

Aantal
€340
€310

Burn-out preventie

Aantal
€89
€89

Trainingen

€2495
€2495
€2495
€1895
€995

Boeken

Aantal
€189
€189
€189
2

Jouw gegevens

3

Controle & verzenden

De door jou gekozen producten

 • Geen producten gekozen

We gaan direct voor je aan de slag.

In 4 stappen: je kandidaat of medewerker vandaag getest

 • Bestel een test of online assessment via de bestelpagina.
 • Je kandidaat of medewerker kan binnen 30 minuten aan de slag.
 • De test blijft beschikbaar totdat de deelnemer het heeft afgerond.
 • Na het invullen is het rapport direct beschikbaar.

Indien gewenst kun je na afloop met een TestGroup-consultant telefonisch door het rapport gaan. Als bedrijf of organisatie kun je achteraf (per factuur) betalen. Grote afname? Kies dan voor online assessments in eigen beheer.

Dit zeggen onze tevreden klanten over ons

“Met de online assessments van TestGroup, kunnen we iemand beter ondersteunen in de toekomstige rol als leidinggevende.”

Hans van den Brink, Radboudumc - Adviseur Leadership Development

Ervaring van het Radboudumc met The Bridge Personality