020 - 262 1630

Wat is de Big Five persoonlijkheidstrek: Consciëntieusheid?

Consciëntieusheid is een sleutelpersoonlijkheidstrek van de Big Five persoonlijkheidstest die wijst op een neiging tot verantwoordelijkheid, organisatie, ijver, doelgerichtheid en het naleven van regels. Het omvat kwaliteiten zoals zelfcontrole, verantwoordelijkheid en betrouwbaarheid. Consciëntieuze individuen blinken uit in zelfregulatie en impulscontrole, wat hun vermogen beïnvloedt om langetermijndoelen te stellen en te bereiken, doordachte beslissingen te nemen en hun verplichtingen serieus te nemen. Deze karaktertrek is cruciaal voor succes in zowel persoonlijke als professionele sferen en is een sterke voorspeller van gezondheid, welzijn en levensduur.

Mensen met een hoge mate van consciëntieusheid zijn proactieve besluitvormers, die niet alleen doelen stellen, maar ook tijdlijnen creëren om deze te bereiken. Ze gedijen in detailgerichte rollen, zoals chirurgen of piloten, en zijn minder geneigd om crimineel gedrag te vertonen. Deze individuen zijn georganiseerd, stipt en betrouwbaar, betalen consequent rekeningen op tijd, houden beloften en onderhouden schema's. Ze geven ook prioriteit aan zelfzorg, inclusief regelmatige lichaamsbeweging, voldoende slaap en een gezond dieet, en hebben de neiging om risicovol gedrag zoals roken en overmatig drinken te vermijden.

Het wetenschappelijk onderzoek naar de Big Five karaktertrek: Consciëntieusheid

De persoonlijkheidstrek consciëntieusheid, variërend van efficiënt/georganiseerd tot gemakkelijk/zorgeloos, wijst op een neiging tot ordelijkheid en betrouwbaarheid, het tonen van zelfdiscipline, streven naar prestatie en het verkiezen van geplande boven spontane acties. Het is meetbaar door uitspraken als "Ik let op details", "Ik ben altijd voorbereid" en "Ik volg een schema" (Costa & McCrae, 1992).

Consciëntieusheid is een cruciaal construct, aangezien het correleert met vitale levensaspecten zoals fysieke gezondheid (Moffitt et al., 2011) en levensduur (Kern & Friedman, 2008), evenals met academische prestaties (Noftle & Robins, 2007), effectiviteit op de werkplek (Dudley, Orvis, Lebiecki & Cortina, 2006) en leiderschapskwaliteiten (Judge, Bono, Ilies & Gerhardt, 2002). Zoals aangegeven door Roberts, Lejuez, Krueger, Richards en Hill (2012), kan de focus op Consciëntieusheid de sleutel zijn tot een lang, gezond, gelukkig en succesvol leven.

Gedefinieerd als een reeks constructen, beschrijft Consciëntieusheid individuele variaties in zelfbeheersing, verantwoordelijkheid voor anderen, hardwerkend zijn, ordelijkheid en regelvolging (Roberts et al., 2009). Het wordt vaak gezien als een persoonlijkheidstrek, die persistente en automatische patronen van gedachten, gevoelens en gedragingen weerspiegelt die individuen van elkaar onderscheiden (Roberts & Jackson, 2008).

Welke facetten van de Big Five persoonlijkheidstest meten Consciëntieusheid?

De Big Five persoonlijkheidstest meet 34 persoonlijkheidsfacetten die zijn gekoppeld aan de Big Five persoonlijkheidstrekken. De facetten die Consciëntieusheid meten zijn:

  • 1. Resultaatgericht - Is doelgericht en behaalt resultaten
  • 2. Detailgericht - Werkt zorgvuldig met een focus op details en feiten
  • 3. Planmatig - Houdt van plannen en structureren van werkgerelateerde taken
  • 4. Bewust van regels - Werkt liever in een organisatie waar veel regels zijn

Dit zeggen onze tevreden klanten over ons

“Dankzij de Bridge Ability Suite kunnen wij meer mensen toelaten tot de opleiding.”

Kim Heerkens, Adviseur Capacity Building

DTV Consultants