020 - 262 1630

Burn-out kostbaar probleem voor bedrijven (dat voorkomen kan worden)

woensdag 05 juni 2024

Burn-out is een steeds groter probleem. En het wordt steeds erger. Ook twee jaar corona hebben hun tol geëist. Het aantal jongeren met psychische klachten groeit al jaren, soms met depressie en burn-out als gevolg. Het Trimbos-instituut trok vorig jaar al aan de bel. Bij een meting in februari vorig jaar bleek dat bijna een kwart van de respondenten aangaf minder lekker in hun vel te zitten.

De toename van mentale problemen is slecht nieuws voor alle betrokkenen. Ook voor bedrijven kunnen mentale problemen van personeelsleden grote problemen met zich meebrengen. In een rapport becijfert TNO dat burn-out het bedrijfsleven elk jaar 2,8 miljard euro kost.

Burn-out kost steeds meer

2,8 miljard euro, per jaar. Dat is schrikken. Nog schokkender is dat dit bedrag, met betrekking op 2017, oploopt. Bij een vorige meting in 2015 stopte de teller op “slechts” 2 miljard euro. Ook het aantal verzuimdagen toont een stijgende trend. In 2017 veroorzaakte stress ruim 10 miljoen verzuimdagen. Een jaar later waren het er al 11 miljoen (+10%).

Hoewel de precieze kosten van de corona-pandemie niet bekend zijn (en moeilijk te meten zijn) is duidelijk dat de stijgende trend niet gekeerd zal zijn.

Burn-out is niet zomaar voorbij

Als een medewerker uitvalt met een burn-out, heb je als organisatie een groot probleem. Psyned, de brancheorganisatie voor psychologen zegt dat de tijd nodig om te herstellen van een burn-out per persoon varieert. Vaak duurt het een jaar, zeker wanneer de burn-out actief aangepakt wordt. Maar het herstel van een burn-out kan meerdere jaren duren.

Medewerkers die uitvallen door een burn-out zijn dus langdurig uitgeschakeld. Tijdens hun herstelperiode moet hun salaris wel netjes betaald worden. Ook moet je vervanging vinden en ondertussen heb je (ook als je een vervanger hebt) te maken met productiviteitsverlies.

Voorkomen is beter dan genezen. Dat geldt altijd, maar zeker bij burn-out! Als een burn-out tijdig wordt gesignaleerd kun je ingrijpen en uitval voorkomen.

Gedeelde schuld

Als werkgever word je al snel als schuldige aangewezen als een medewerker in een burn-out terechtkomt. Dit is te kort door de bocht. Theo Compernolle, hoogleraar neuropsychiatrie, zegt dat een burn-out ontstaat door een samenloop aan stressoren. Vooral de mobiele telefoon moet het ontgelden. Multitasken, nog even snel een (werk)email lezen bij het ontbijt of constant de nieuwssites checken; de smartphone helpt ons volgens hem niet te ontspannen.

Burn-outs ontstaan doordat mensen na een drukke werkdag niet kunnen terugschakelen. FOMO (Fear-Of-Missing-Out) maakt dat mensen, ondanks hun vermoeidheid toch allerlei sociale activiteiten ondernemen. Zeker nu het weer “mag” en veel mensen het gevoel hebben dat ze wat in te halen hebben.

Aan de andere kant treft bedrijven wel degelijk enige blaam. Lage autonomie in het werk en ongepast gedrag van externen (uitschelden, zelfs bedreigingen door klanten) en informatie-overload zijn serieuze problemen die, helaas, nog niet voldoende aangepakt worden. Een cursus “hoe ga ik om met werkdruk” is niet genoeg om burn-outs te voorkomen, maar wel nodig. Daarnaast is het zaak te weten welke medewerkers in een burn-out terecht dreigen te komen.

Hoe is het met de mentale gezondheid van je medewerkers?

Als je wilt weten hoe het met je medewerkers gaat, helpt een praatje bij de koffieautomaat al enorm. Probleem is dat ook jij het al druk genoeg hebt en dat je onmogelijk bij iedereen de diepte in kan gaan.

Misschien is die collega die altijd loopt te fluiten wel aan het eind van zijn Latijn. Bovendien zijn mensen geneigd om de vraag hoe het gaat te beantwoorden met: “Prima”.

Je hebt dus een instrument nodig dat je helpt om snel en efficiënt vinger aan de pols te houden bij al je medewerkers.

Online burn-out risico testen

The Bridge Burnout Indicator is een online test, ontwikkeld door wetenschappers, die bedrijven en organisaties helpt om burn-out klachten vroegtijdig bij medewerkers te signaleren.

De test is specifiek ontwikkeld (en uitgebreid getest en gevalideerd) om burn-out bij medewerkers te voorkomen. Deze online burn-out test meet niet alleen of je medewerkers te maken hebben met burn-out verschijnselen, maar ook of ze gelukkig zijn in hun werk. Want hoe groter het werkgeluk van je medewerker, hoe beter ze tegen stress kunnen en hoe kleiner de kans op een burn-out.

Voorbeeldrapport

Het fraai vormgegeven rapport van The Bridge Burn-out Indicator geeft een algemene burn-out score maar ook scores op de 4 dimensies van burn-out.

Dimensies van burn-out en werkgeluk

De online burn-out test meet scores op vier veelgebruikte dimensies. De eerste meet algemene vermoeidheid, terwijl de dimensie “Mentale afstand tot het werk” aangeeft of een medewerker zich (niet meer) betrokken voelt. De derde en vierde dimensie betreffen de vermoeidheid (cognitief en emotioneel).

Het werkgeluk wordt gemeten op de dimensies betrokkenheid bij het werk, pro-actieve vitaliteit, werktevredenheid en betrokkenheid bij de organisatie.

De test meet oorzaken van (te) hoge werkdruk en of er sprake is van stress of spanning. Door gebruik van een nieuwe (op kunstmatige intelligentie gebaseerde) techniek, de normatief-ipsatief split technologie, is de online burn-out indicator zelfs nog beter in staat is om vroege klachten op te merken dan de medewerker zelf. Daardoor kun je sneller en effectiever ingrijpen als het werk je medewerker dreigt te overspoelen.

Niet voor niets is de The Bridge Burn-out Indicator de meestgebruikte burn-out test in de Benelux. En het mooiste is: je kunt hem bestellen in elk gewenste aantal, zelfs als je maar één of twee personeelsleden hebt!

Meer testen van TestGroup

Heb je testen of online assessments nodig voor bijvoorbeeld loopbaanbegeleiding? Met Easy Select van TestGroup kun je direct aan de slag met een loopbaanscan, een beroepskeuzetest mbo, een loopbaantest hbo/wo of een studiekeuzetest hbo/wo.

Dit zeggen onze tevreden klanten over ons

“De online assessments van TestGroup zijn een echte meerwaarde in het proces om de juiste mensen te vinden.”

Dietske Koolhaas - Manager Talent & Acquisition

Ervaring van Vibe Group met The Bridge Personality