020 - 262 1630

Een online assessment en dyslexie. Wat is belangrijk?

woensdag 05 juni 2024

Het komt steeds vaker voor dat een kandidaat tijdens een sollicitatie aangeeft dat hij of zij dyslectisch is. Kun je hier dan rekening mee houden bij een online assessment? En zo ja, hoe dan? Hieronder enkele tips.

Wat is dyslexie? En hoe werkt dat tijdens een online assessment?

Mensen met dyslexie hebben grote moeite met het automatiseren van vaardigheden, vooral zaken die met taal te maken hebben, zoals lezen en schrijven. Hierdoor is het voor deze mensen moeilijk om twee dingen tegelijk te doen, zoals een tekst lezen en begrijpen. Dit kost meer aandacht en dus meer tijd.

Hiertegenover staat dat mensen met dyslexie zich vaak een nieuwe creatieve aanpak hebben eigengemaakt om met hun beperkingen om te gaan. Mensen met dyslexie zijn vaak goed in visuele vaardigheden en ruimtelijk denken. Dyslexie is onafhankelijk van intelligentie en het betekent dus zeker niet dat een persoon met dyslexie minder intelligent zou zijn

Vaak geldt dat dyslexie in verschillende gradaties voorkomt. Voor een kandidaat in een online assessment is het aan te raden om niet alleen vooraf te melden dat hij of zij dyslectisch is, maar ook waarin zich dat vooral uit. Op deze manier kan er in de keuze van de tests hiermee rekening gehouden worden. Ook is het voor de interpretatie van de uitkomsten van de tests belangrijk om te weten of iemand dyslectisch is. Gebruik daarnaast de juiste assessment software, dit helpt bij het objectief testen van deelnemers met dyslexie.

Online assessment

De meeste online assessment tools bestaan uit een aantal verschillende tests. Meestal zijn dit een persoonlijkheidstest, een capaciteitentest en een loopbaantest.

Persoonlijkheidstest

Een persoonlijkheidstest is niet tijdsafhankelijk. Dit betekent dat een deelnemer alle tijd heeft om de vragen goed door te lezen en te komen tot een antwoord. Het effect van dyslexie op de uitslag van de test is daardoor vrijwel niet aanwezig.

Loopbaantest

Net als een persoonlijkheidstest is een loopbaantest niet tijdsafhankelijk. De kandidaat heeft alle tijd heeft om de vragen goed door te lezen. Het effect van dyslexie op de uitslag is hier ook niet aanwezig.

Capaciteitentest

Bij de meeste capaciteitentests is er sprake van een tijdslimiet. Dit is voor mensen met dyslexie een beperkende factor. Zij hebben vaak meer tijd nodig om vragen te kunnen lezen om een opdracht te kunnen begrijpen. Dit kan betekenen dat een kandidaat met dyslexie op sommige onderdelen lager scoort. The Bridge Ability Suite (capaciteitentest) van TestGroup bestaat uit drie onderdelen en heeft een tijdslimiet van 3 maal 18 minuten.

Verbale aanleg (Bridge Verbaal)

Kandidaten met dyslexie kunnen meer tijd nodig hebben om de teksten en de stellingen te lezen en te begrijpen in een taaltest. Het is dus aannemelijk dat zij op dit onderdeel een lagere score zullen behalen dan deelnemers zonder dyslexie.

Cijfermatig inzicht (Bridge Numeriek)

Dyslexie wil niet zeggen dat iemand ook slechter is in het lezen van cijfers. Er valt dus geen lagere score op een rekentest te verwachten dan bij deelnemers zonder dyslexie.

Logisch denken (Bridge Abstract)

In deze logisch denken test komen vrijwel alleen figuren aan bod en geen tekst. Het is niet aannemelijk dat kandidaten met dyslexie op dit onderdeel een lagere score zullen behalen dan deelnemers zonder dyslexie. Deze test bestaat uit figuurreeksen waarbij de deelnemer de samenhang tussen figuren moet herkennen en de volgende figuur in de serie moet kiezen. Aangezien er bij deze test geen beroep wordt gedaan op tekstuele informatie, is deze test bij uitstek geschikt voor mensen met dyslexie. Overigens is de Bridge Abstract (logisch denken) ook uitstekend te gebruiken bij mensen met een taalachterstand.

Interpretatie van de uitslagen van het (online) assessment

Ga bij een lage score op verbale aanleg na of de deelnemer over het vereiste opleidingsniveau of de relevante werkervaring beschikt voor de functie in kwestie. Indien dit zo is, en de deelnemer is op basis van eventuele andere testuitslagen wel geschikt, is aan te raden om de deelnemer te vragen welke aanpak doorgaans wordt gebruikt om te compenseren voor de beperkte taalvaardigheden. Ga na of deze aanpak mogelijk is binnen de functie waarnaar de deelnemer solliciteert.

Het belangrijkste punt bij deelnemers met dyslexie is dat er alleen rekening gehouden zou moeten worden met dingen waar ook rekening mee gehouden kan worden binnen de functie. Wanneer de baan om iemand vraagt die snel en precies met teksten om kan gaan, en er geen ruimte is voor extra tijd of een andere aanpak, dan is een deelnemer met dyslexie minder geschikt dan iemand zonder dyslexie.

Hoe kan een deelnemer met dyslexie zich voorbereiden op een assessment?

Wat kan een deelnemer zelf doen om ervoor te zorgen dat dyslexie geen nadelig effect heeft tijdens een assessment?

Er zijn verschillende maatregelen die een deelnemer kan nemen om te voorkomen dat dyslexie een negatieve invloed heeft op het assessment.

  • Ten eerste kan de deelnemer oefenen met de tests. Hoewel dyslexie hierdoor niet minder zal worden, kan het helpen om vertrouwd te raken met de opzet en structuur van de tests, waardoor de deelnemer minder gespannen zal zijn. Er zijn aanwijzingen dat spanning dyslexie juist erger kan maken.
  • Ten tweede is het belangrijk om de dyslexie op tijd te melden bij het assessmentbureau. Als de deelnemer verwacht dat dyslexie de testresultaten negatief zal beïnvloeden, is het verstandig om dit aan te geven, ook al kunnen niet alle bureaus er iets mee doen. Het is raadzaam om een paar dagen van tevoren of tijdens het inleidende praatje aan het begin van de assessmentdag te melden dat er sprake is van dyslexie. Zo kan de psycholoog er eventueel rekening mee houden.
  • Ten derde is het verstandig om bewijs van de dyslexie mee te nemen, bijvoorbeeld een officiële dyslexieverklaring. Op die manier kan worden voorkomen dat het assessmentbureau de dyslexie als een "slap excuus" opvat voor tegenvallende testresultaten. Helaas wordt dyslexie nogal eens misbruikt (net als dyscalculie, trouwens).
  • Tot slot is het belangrijk om goed voorbereid te zijn op vragen over dyslexie. Hoe gaat de deelnemer in de praktijk om met dyslexie? Heeft het wel eens tot fouten geleid? Wat doet de deelnemer om te voorkomen dat er brieven naar klanten gaan met spelfouten erin? Door hierover na te denken en deze vragen te beantwoorden, kan de deelnemer zich beter voorbereiden op het assessment en mogelijke negatieve effecten van dyslexie voorkomen.

 Tests en online assessments van TestGroup bestellen

Je kunt hier tests & online assessments voor je medewerkers of kandidaten bestellen.

Video: het Bridge Assessment Platform

Wil je in eigen beheer online assessments afnemen? Met een account op het Bridge Assessment Platform kun je zelfstandig testen inzetten. Je kunt kiezen uit afname via credits of je kunt kiezen voor een abonnement met onbeperkt gebruik.

Dit zeggen onze tevreden klanten over ons

“The Bridge Personality persoonlijkheidstest biedt handvatten om echt onderbouwde keuzes te maken.”

Ellen van Hierden

Ervaring van Artra met The Bridge Personality