020 - 262 1630

Vaardigheden en skills meten met online assessments

woensdag 05 juni 2024

Wat zijn vaardigheden of skills?

Vaardigheden of skills worden gedefinieerd als specifieke taken of activiteiten waarin iemand bekwaam is. Het ontwikkelen en verfijnen van vaardigheden vereist oefening en praktische ervaring en gaat verder dan alleen theoretische kennis van feiten en begrippen. Hoewel de termen "vaardigheden" en "competenties" vaak in dezelfde context worden gebruikt, is er een groot verschil tussen beide. Een competentie is een combinatie van kennis, vaardigheden en karaktertrekken, waarbij vaardigheden een onderdeel kunnen zijn van een bepaalde competentie. Competenties kun je goed meten met een competentietest. Soft skills kun je in kaart brengen met een soft skills assessment.

Er zijn verschillende soorten vaardigheden die kunnen worden onderverdeeld in praktische, academische en persoonlijke vaardigheden. Een praktische vaardigheid kan bijvoorbeeld het aanleggen van een verband zijn, wat deel uitmaakt van de competentie om eerste hulp en/of zorg te verlenen aan gewonde mensen. Een handige vaardigheid is het geven van presentaties, wat laat zien dat iemand spraakzaam, assertief en overtuigend is, en tegelijkertijd in staat is om duidelijk en begrijpelijk te spreken voor een breed of specialistisch publiek. Ontwerpen is een vaardigheid die getuigt van ruimtelijk inzicht, terwijl tekenen een vaardigheid is waarvoor veel praktische oefening nodig is om erin uit te blinken.

Analysevaardigheden zijn nodig om problemen en vraagstukken te kunnen opdelen in kleinere stukken om het geheel beter te kunnen begrijpen. Lesgeven vereist het vermogen om anderen iets nieuws te leren of goed uit te leggen, terwijl programmeren laat zien dat iemand volledig thuis is in de technische aspecten van de informatietechnologie. Redigeren is een schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid die laat zien dat iemand weet hoe je een goede tekst produceert en de kunst beheerst om een bestaande tekst te verbeteren. Luisteren is een communicatieve vaardigheid die getuigt van inlevingsvermogen en geduld, terwijl verkopen een commerciële vaardigheid is die blijk geeft van overtuigings- en overredingskracht.

Hoe meet je vaardigheden en skills?

De arbeidsmarkt verandert. Het tempo waarmee dat gebeurt neemt al jaren toe. Dat vergt nogal wat van de hr-afdeling, maar ook van medewerkers wordt steeds meer gevraagd. Een halve eeuw geleden kon je in je jonge jaren een opleiding volgen waarna je een diploma behaalde waar je je hele carrière genoeg aan had. Inmiddels is een diploma allang niet meer genoeg. Zelfs met een hbo-diploma of een universitaire bul is het onvermijdelijk om bij te blijven leren.

In een artikel dat door Parool werd gepubliceerd wordt deze verandering een “stille revolutie” genoemd. Het artikel beschrijft dat de focus steeds meer verschuift van diploma’s naar vaardigheden en skills. En waarom ook niet? Want waarom zou iemand die met moeite een zesje haalde voor zijn scriptie meer geschikt zijn voor een salesfunctie dan iemand die al sinds zijn zestiende in de praktijk ervaring heeft opgedaan?

Natuurlijk is een diploma niet meteen waardeloos. Ton Wilthagen, hoogleraar arbeidsmarkt aan de Universiteit Tilburg, vergelijkt een diploma met een toegangskaartje waarmee je makkelijker toegang tot de arbeidsmarkt krijgt. De houdbaarheidsdatum van je diploma is beperkt, dus moet je je blijven ontwikkelen. Volgens de hoogleraar betekent dit dat je de vaardigheden die bij een diploma behoren ook via een andere weg dan de schoolbankjes kunt verwerven.

Werving en selectie minder overzichtelijk

Voor hr-professionals wordt het door deze trend een stuk ingewikkelder de juiste kandidaat voor een functie te vinden. In plaats van het afvinken van een lijstje met opleidingseisen en diploma’s, moet je nu echt onderzoeken of de kandidaat de juiste vaardigheden en competenties bezit. De vraag is hoe je dit betrouwbaar kunt meten.

Het vinden van de perfecte match tussen functie en kandidaat op basis van competenties is een dubbele uitdaging. Enerzijds moet je de vaardigheden en skills in kaart brengen die voor een functie noodzakelijk zijn. Een relatief eenvoudige manier om dit te doen is door succesvolle medewerkers te vragen op welke competenties en vaardigheden ze in hun functie het meeste steunen. De uitkomsten kun je gebruiken als competentieprofiel waaraan de ideale kandidaat voldoet. Dit beantwoordt de vraag: “Wat moet iemand kunnen?".

Vervolgens moet je de vaardigheden van veelbelovende kandidaten in kaart brengen, bijvoorbeeld met een online competentietest of online assessment test.

Online competentietest biedt inzicht persoonlijkheid en competenties

Bij een competentietest onderzoek je de persoonlijkheid van de kandidaat. Bij Testgroep gebruiken we The Bridge Personality competentietest. Met deze test, die we tijdens werkdagen binnen 30 minuten na aanvraag klaarzetten, meten we standaard 34 verschillende competenties. Vereist de functie andere competenties? Dan passen we de competentietest aan, zodat hij precies de competenties meet die je nodig hebt.

Omdat onze competentietest online wordt afgenomen, kan de kandidaat zelf bepalen op welk moment hij of zij (of hen) de test uitvoert. Zodra de test afgerond is, ontvang je een uitgebreide rapportage. Hierin staat hoe de kandidaat op de competenties heeft gescoord. Ook rapporteren we hoe betrouwbaar de antwoorden zijn, op basis van de interne consistentie van de antwoorden. Als een kandidaat heeft geprobeerd sociaal wenselijke antwoorden te geven, is dit dus meteen duidelijk.

Indien je daar prijs op stelt kan een van de TestGroup-consultants de rapportage van de online competentietest telefonisch met je bespreken.

Je kunt kiezen uit zes verschillende rapportages. We leveren, naast maatwerk, standaard rapporten voor recruitment, coaching, sales en voor teams. De competentietest is beschikbaar vanaf € 110.

Assessment test biedt gerichte metingen voor de functie

Een assessment test heeft overeenkomsten met de competentietest. Het belangrijkste is dat een assessment test, net als de competentietest, kijkt naar de competenties van een kandidaat voor de functie. Het grote verschil is dat de assessment test veel specifieker test of de kandidaat geschikt is voor een bepaalde rol of functie. Omdat online assessment tests veel goedkoper zijn dan traditionele assessments (vanaf € 89) zijn ze niet alleen voorbehouden aan topfuncties. We bieden daarom assessment tests op mbo-, hbo en wo-niveau.

Hoewel de assessment test vooral wordt gebruikt in werving en selectie, kan de assessment test ook van waarde zijn om de vaardigheden, ontwikkelbehoefte en –mogelijkheden van bestaande medewerkers in kaart te brengen. Wie weet zit de volgende kandidaat voor die moeilijk te vervullen functie al bij een paar kamers naast je!

Bij een online assessment test leggen we de kandidaat een pakket testen voor die is samengesteld op basis van eisen die de functie stelt (of op basis van de ontwikkelvraag). De online assessment test is maatwerk en kan behalve een capaciteitentest ook een persoonlijkheidstest of loopbaantest omvatten. Ook een 360 graden feedback test en een online interview tool behoren tot de mogelijke ingrediënten van een assessment test.

Net als de competentietest vindt de assessment test geheel online plaats en kan de kandidaat de test op een zelfgekozen moment uitvoeren. De rapportage van de assessment test is direct na het afronden van de test beschikbaar.

Valide en betrouwbaar vaardigheden en skills meten

Online assessment tests en competentietests zijn er in overvloed. Maar niet elke online test is even goed onderbouwd. Wanneer je beslissingen neemt over het invullen van een vacature, wil je rapportages waarop je kunt vertrouwen. Wat heb je aan een competentietest of assessment test als je twijfelt over de betrouwbaarheid van de resultaten?

TestGroup hecht grote waarde aan de validiteit en betrouwbaarheid van alle online tests. Voor het ontwikkelen van de Bridge-instrumenten, waarvan de competentietest en assessment test er twee zijn, gaan we daarom niet over een nacht ijs. We werken nauw samen met verschillende universiteiten in binnen- en buitenland en publiceren geregeld wetenschappelijke artikelen over online tests.

Daardoor is TestGroup uitgegroeid tot een gerespecteerde adviseur op het gebied van online assessments. Partijen als BP, Mercedes Benz en AirFrance/KLM vertrouwen op de competentietests en assessment tests van The Bridge. Maar zij zijn niet de enige. Elke dag worden onze assessment tools gebruikt door ruim 5000 recruiters, hr-professionals en coaches. Samen testen ze elk jaar meer dan 250.000 medewerkers en kandidaten.

Makkelijk en altijd beschikbaar

De competentietests en assessment tests van TestGroup helpen je om de juiste mensen te vinden, of ze nu dat diploma hebben of niet. Omdat de tarieven een stuk lager liggen dan gebruikelijk is de test voor bijna elke functie te gebruiken. Er is altijd een test die de vragen beantwoordt waar je mee zit.

Bovendien kun je de relevante competentietest of assessment test afnemen in 20 verschillende talen. Dat betekent dat je bij het werven van medewerkers niet beperkt wordt door lands- of taalgrenzen.

Klaar voor de arbeidsmarkt van de toekomst

De arbeidsmarkt verandert. Gelukkig kun je vaardigheden en skills in kaart brengen met online assessments. Dankzij de valide, betrouwbare en voordelig geprijsde competentietest en assessment test van TestGroup ben jij klaar om te werven op een arbeidsmarkt van de toekomst; een waar het niet draait om de papiertjes die iemand laat zien, maar om de vaardigheden die de persoon met zich meebrengt.

Testen en online assessments bestellen

Je kunt een test of online assessment voor je kandidaat of medewerkers bestellen op de bestelpagina voor online assessments. Als je veel testen gaat gebruiken, dan is een eigen account op het Bridge Assessment Platform het meest voordelig.

Dit zeggen onze tevreden klanten over ons

“The Bridge Personality persoonlijkheidstest biedt handvatten om echt onderbouwde keuzes te maken.”

Ellen van Hierden

Ervaring van Artra met The Bridge Personality