020 - 262 1630

Wat is een capaciteitentest?

vrijdag 05 januari 2024

Door het inzetten van een capaciteitentest tijdens een selectieprocedure wordt een veel beter beeld gevormd van het denkvermogen van een kandidaat dan wanneer men alleen uit zou gaan van het cv en het sollicitatiegesprek. Er is een capaciteitentest op mbo-niveau, een capaciteitentest voor hbo-niveau en een capaciteitentest voor wo-/master-niveau.

Wat is een capaciteitentest?

Werkgevers kunnen op verschillende manieren vaststellen of een kandidaat wel of niet geschikt is voor een bepaalde functie. Daarom is een assessment tegenwoordig bijna altijd een standaard onderdeel van de sollicitatieprocedure. Een capaciteitentest is een onderdeel van zo'n assessment. Wat is een capaciteitentest precies en hoe kun je je voorbereiden op een assessment?

Assessments zijn een belangrijk middel voor werkgevers en recruiters om kandidaten en huidige werknemers goed in kaart te brengen. Door te weten wat een kandidaat of werknemer kan of wil, is het voor de werkgever veel gemakkelijker om te beslissen of, en hoe, de betreffende persoon wordt ingezet. Alleen door de juiste mensen op de juiste plek te hebben, zal de werkgever maximaal resultaat weten te bereiken.

Werknemers en recruiters kunnen daarbij terugvallen op verschillende soorten assessments. Een selectie assessment wordt doorgaans gebruikt om te bepalen of kandidaten daadwerkelijk geschikt zijn om voor een bepaalde functie in aanmerking te komen. De test vindt meestal plaats aan het einde van de sollicitatieprocedure.

Werkgevers kunnen assessments ook gebruiken om het maximale te halen uit personeel dat ze al in dienst hebben. Zo helpt een loopbaan assessment zowel de werkgever als de werknemer, omdat het de sterke en zwakke punten van een werknemer aan het licht brengt. Die kennis kan worden gebruikt om een loopbaanontwikkelingsplan op te stellen waarmee voorkomen wordt dat een werknemer niet goed functioneert.

Werknemers met veel potentie hebben juist baat bij een ontwikkel assessment . Een ontwikkel assessment onderzoekt welke competenties iemand heeft en of het mogelijk is om deze competenties, zoals de naam al zegt, verder te ontwikkelen. Dat zou een werknemer in staat kunnen stellen om verder door te groeien.

Waarom worden capaciteitentesten door werkgevers afgenomen?

Werkgevers worden onder enorme druk gezet om voortdurend en in grote hoeveelheden te produceren of diensten te leveren tegen de laagst mogelijke kosten. Dit maakt dat hun afhankelijkheid van het personeel groot is. Werkgevers zijn zich hiervan bewust en investeren daarom voortdurend in hun personeel en arbeidsomstandigheden. Hierdoor is het personeel een van de grootste kostenposten voor werkgevers.

Werkgevers willen er daarom zeker van zijn dat ze personeel van het juiste kaliber in dienst nemen. Dit gaat niet alleen om de benodigde werkzaamheden, maar ook om de persoonlijkheid van de persoon en de manier van werken. Deze eigenschappen kunnen bijdragen aan een verbetering van de productiviteit en de algehele sfeer en arbeidsomstandigheden. Hoe beter deze sfeer en arbeidsomstandigheden zijn, hoe hoger de productie zal zijn. Voor werkgevers is productiviteit dus meer dan alleen output.

Vanwege het belang van persoonlijkheid, aanpak en invloed op de omgeving, kunnen werkgevers niet alleen afgaan op de papieren of opleiding die iemand heeft. Door kandidaten te testen op capaciteiten (intelligentie) voordat ze worden aangenomen, kunnen werkgevers op efficiënte wijze bepalen of iemand geschikt is om een functie in te vullen.

Hoe werkt een capaciteitentest?

De intelligentie of cognitieve capaciteiten van een kandidaat bestaat uit veel kenmerken, maar de essentie is dat een kandidaat in staat is verschillende problemen snel en goed op te lossen. Dat is ook de reden dat capaciteitentesten populair zijn bij werkgevers voor selectie van medewerkers. Wanneer medewerkers in staat zijn problemen snel en goed op te lossen, zal een organisatie beter presteren dan de concurrentie.

Een capaciteitentest bestaat uit drie onderdelen; een test met taal (taaltest), een test met cijfers (rekentest) en een test met figuren (logisch denken test). De resultaten worden vergeleken met een grote groep anderen (meer dan 500), op basis van opleidingsniveau. Zo is te onderzoeken of het denkvermogen van een kandidaat aansluit bij mbo-, hbo- of wo-denkniveau. Er is een capaciteitentest voor mbo-niveau, een capaciteitentest voor hbo-niveau en een capaciteitentest voor wo-niveau beschikbaar.

Door het inzetten van een capaciteitentest tijdens een selectieprocedure wordt een veel beter beeld gevormd van het denkvermogen van een kandidaat dan wanneer men alleen uit zou gaan van het cv en het sollicitatiegesprek.

Onderdelen van de capaciteitentest:

Abstracte test

Deze test meet het vermogen om inductief te redeneren door logische verbanden te trekken tussen abstracte figuurvormen en veranderingen. De score op de test laat zien hoe goed een kandidaat analytisch en conceptueel kan denken. Een test die abstract redeneren meet bestaat meestal uit een aantal figuren die verschillende veranderingen kunnen ondergaan. Op basis van deze veranderingen moeten een aantal vragen worden beantwoord.

abstracte capaciteitentest

Verbale test

De test verbaal redeneren meet hoe vaardig de kandidaat is in het begrijpen, analyseren en interpreteren van geschreven informatie. Dit komt vooral neer op begrijpend lezen. De test geeft inzicht in het te verwachten verbale denkniveau van de kandidaat. De vragen op een verbale test zijn geschreven in de vorm van een stuk tekst (een paragraaf of passage) op basis waarvan een aantal stellingen moeten worden beantwoord.

verbale capaciteitentest

Numerieke test

Bij een numerieke capaciteitentest wordt het cijfermatig inzicht en de vaardigheden op het gebied van numeriek redeneren van een kandidaat getoetst. De kandidaat moet een aantal vragen beantwoorden aan de hand van grafieken en tabellen. Het is bij deze test toegestaan om gebruik te maken van kladpapier en ook van een rekenmachine. De numerieke capaciteitentest bestaat uit een grafiek of tabel op basis waarvan de kandidaat een aantal (reken-)vragen krijgt.

numerieke capaciteitentest

Meer informatie over de capaciteitentesten van TestGroup

Wil je meer weten over de capaciteitentesten van TestGroup? Neem dan hier contact met ons op.

Capaciteitentesten bestellen

Je kunt hier een capaciteitentest voor je medewerker of kandidaat bestellen.

Video: het Bridge Assessment Platform

Wil je in eigen beheer capaciteitentesten afnemen? Met een account op het Bridge Assessment Platform kun je zelfstandig testen inzetten. Je kunt kiezen uit afname via credits of je kunt kiezen voor een abonnement met onbeperkt gebruik.

Dit zeggen onze tevreden klanten over ons

“The Bridge Personality persoonlijkheidstest biedt handvatten om echt onderbouwde keuzes te maken.”

Ellen van Hierden

Ervaring van Artra met The Bridge Personality