020 - 262 1630

Alles over de 16 Jung persoonlijkheidstypen in persoonlijkheidstesten

dinsdag 08 november 2016

De 16 Jung Types zijn gebaseerd op het persoonlijkheidsmodel van de Zwitserse psychiater Carl Jung (1875-1961). Dit is een populair model in de psychologie en wordt vaak gebruikt om gedragsvoorkeuren mee in kaart te brengen.

De 16 Jung Types zijn gebaseerd op het persoonlijkheidsmodel van de Zwitserse psychiater Carl Gustav Jung (1875-1961).

Dit is een populair model in de psychologie en wordt vaak gebruikt om gedragsvoorkeuren mee in kaart te brengen. Met de 16 Jung Types kun je meer inzicht krijgen in wie je bent, wat jouw voorkeuren zijn en wat er het beste bij je past als het gaat om werk of opleiding.

Het model geeft antwoorden op vragen als: In welke omgeving kom je wel en niet tot je recht en waarom? Hoe reageer jij bij stress of bij veranderingen? Hoe richt jij je leven in?

Persoonlijkheidstesten die de 16 Jung Types meten, brengen voorkeuren in kaart op vier dimensies:

1. Extraversion of Introversion:

Ben je vooral gericht op de buitenwereld of op je eigen gedachten? Personen met een voorkeur voor Extraversion vinden het leuk om met anderen te werken en ontwikkelen initiatieven samen met anderen. Mensen met een voorkeur voor Introversion houden van een rustige werkomgeving en ontwikkelen ideeën als ze alleen zijn.

2. Sensing of iNtuition:

Heb je vooral interesse in de feiten of vind je leuk wat eventueel mogelijk is? Typerend voor mensen met een voorkeur voor Sensing is dat zij het liefst stapsgewijs werken aan taken waarvoor ze de werkwijze al kennen. Mensen met een voorkeur voor Intuition vinden het juist leuk om nieuwe, creatieve projecten aan te pakken.

3. Thinking of Feeling:

Mensen met een voorkeur voor Thinking maken een beslissing op basis van logisch en objectief redeneren. Personen met een voorkeur voor Feeling beslissen op basis van persoonlijke idealen. Personen met een voorkeur voor Feeling kunnen ook prima logisch hun besluit beargumenteren, maar doen dat pas nadat ze hun persoonlijke waarden geraadpleegd hebben.

4. Judging of Perceiving:

Personen met een voorkeur voor Judging leven het liefst gestructureerd. Mensen met een voorkeur voor Perceiving leven graag wat meer flexibel. Mensen met een voorkeur voor Judging werken het liefst volgens een planning en concentreren zich op wat er gedaan moet worden. Personen met een voorkeur voor Perceiving houden van verandering, staan open voor nieuwe ervaringen en voelen zich beperkt door structuur.

De combinatie van deze 4 voorkeuren vormen de 16 Jung Types

Met The Bridge Personality meet u de 16 Jung Types op een wetenschappelijk verantwoorde wijze. Hier treft u een overzicht van de 16 types.

Korte persoonlijkheidstesten die de 16 Jung Types meten

De meeste persoonlijkheidsvragenlijsten die Jung Types bepalen zijn zeer kort (vaak niet meer dan 40 vragen) of gratis op het internet verkrijgbaar. Vragenlijsten zoals de MBTI of Insights zijn daardoor zeer makkelijk te sturen door kandidaten. Een kandidaat kan deze testen zo sturen dat elk Jung Type of Jung kleur in het rapport kan komen. Niet erg betrouwbaar dus.

Betrouwbaar Jung Types meten met The Bridge Personality

The Bridge Personality is een persoonlijkheidstest die de 16 Jung Types bepaald op basis van 241 vragen. Een zeer uitgebreide persoonlijkheidstest dus. Daarnaast is deze test ook niet te sturen door kandidaten, omdat deze test 'dynamisch' is.

Verder maakt The Bridge Personality ook gebruik van Normative-Ipsative Split Technology®. Normative-Ipsative Splits zijn indicatoren die de mate van sturend antwoordgedrag op het niveau van een persoonlijkheidsdimensie (karaktertrek) kunnen aangeven. Op deze manier is deze test in staat om het Jung Type van uw kandidaat zeer betrouwbaar in kaart te brengen.

The Bridge Personality is onafhankelijk beoordeeld (testwijzer voor professionals) als één van de meest betrouwbare manieren om Jung Types te meten. In het rapport krijgt u per Jung Type informatie over Leiderschap, Communicatie, Stresshanteringen Conflicthantering.

Meer informatie over The Bridge Personality?

Wil je meer weten over The Bridge Personality? Neem dan hier contact met ons op.

Bestellen

Je kunt hier The Bridge Personality voor je kandidaat of medewerker bestellen.

Video: The Bridge Personality

Zoek jij de beste persoonlijkheidstest? Een moderne persoonlijkheidstest die kan zien of je kandidaat eerlijk is geweest tijdens het invullen? Een persoonlijkheidstest die gebruik maakt van zowel de Big Five als de 16 Jung Types en het bekende 4-kleurenmodel?

Welkom bij The Bridge Personality, een moderne, adaptieve persoonlijkheidstest die organisaties echt helpt met recruitment, selectie én de ontwikkeling van medewerkers.

Dit zeggen onze tevreden klanten over ons

“The Bridge Ability Suite geeft ons inzicht in zaken die we zelf misschien over het hoofd hebben gezien en het helpt ons de diversiteit binnen onze organisatie te stimuleren.”

Janine Mulder

Kwink Groep